Anunţ de deschidere a procedurii de selecție pentru studenții beneficiari

Anunţ de deschidere a procedurii de selecție pentru studenții beneficiari

Roma Education Fund Romania anunţă deschiderea procedurii de selecție a studenților pentru anul II de implementare, în cadrul Programului „Romaversitas în România” adresat unui număr de 120 studenți înscriși în universitățile din București.

Programul Romaversitas oferă dezvoltarea unui mecanism complex de suport pentru îmbunătățirea competențelor și abilităților studenților romi în vedere dezvoltării academice și crearea premisei inserției pe piața muncii.

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea performanțelor academice și a ratei de absolvire, prin tehnici de advocacy, creșterea stimei de sine și consolidarea identității rome pentru un număr de 120 de studenți romi înscriși în învățământul universitar.

Vor fi selectați un număr de 120 de studenți beneficiari, repartizați în mod inegal, respectiv 40 studenți în primul an de implementare și 80 de studenți în anul 2 de implementare a programului în vederea creșterii performanțelor academice, dar și a ratei de absolvire a studiilor universitare.

Pentru a fi eligibili să aplice în cadrul Programului Romaversitas, aplicanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii obligatorii:

  • Să se declare public ca fiind de etnie romă;
  • Să fie înmatriculați într-un ciclu academic cu frecvența la zi (respectiv pentru maxim 4 ani în modelul de studiu integrat şi pentru maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate din București, în anul academic 2017-2018;

Termenul de înregistrare a aplicațiilor online este 30 septembrie 2017.

Instrucțiunile de aplicare online sunt disponibile aici și pe site-ul www.romaeducationfund.ro

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la:

021 2000 600

0722.149.020

e-mail : lavinia.ciuta@romaeducationfund.ro

Descarcă "Procedura de selecție"

Descarcă "Formular aplicare Programul ROMAVERSITAS ÎN ROMÂNIA"