Anunț proiect „Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior”

2G1A2527

Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiectul ”Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” ID141790

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane,

Axa Prioritara 1 Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltari societatii bazate pe cunoastere,

Domeniul de interventie 1. 2 Calitate in invatamantul superior

Anunţ de re-deschidere a procedurii de aplicare pentru bursă de studiu

Roma Education Fund România împreună cu partenerul Roma Oktatási Alap Ungaria anunţă re-deschiderea procedurii de aplicare pentru bursă de studiu, în vederea completării numarului de 170 studenți anul I. de facultate, beneficiari de burse, în cadrul proiectului „Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finanţare POSDRU/156/1.2/G/141790.

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea accesului la învățământul superior pentru tinerii de etnie romă și diminuarea riscului lor de abandon universitar în perioada primilor ani de studii, prin oferirea unui număr total de 170  de burse de studiu studenților romi înmatriculați în anul I. de facultate, precum și prin implementarea unei scheme de mentorat pentru studenții romi înmatriculați în primul an de facultate.

Pentru a fi eligibili să aplice pentru bursă, aplicanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii obligatorii:

 • Să se declare public ca fiind de etnie romă;
 • Să fie înmatriculați în primul an de facultate cu frecvența la zi (respectiv pentru maxim 4 ani în modelul de studiu integrat şi pentru maxim 3 ani în cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate acreditată de stat în România, în anul academic 2014-2015.

Termenul de înregistrare a aplicațiilor online este 25 Ianuarie 2015.

UPDATE: Termenul de înregistrare a aplicațiilor online se prelungește până pe data de 30 ianuarie 2015 (inclusiv).

Instrucțiunile de aplicare online sunt disponibile AICI .


ANUNȚ 

privind rezultatele procesului de verificare a eligibilității studenților aplicanți și evaluării formularelor de aplicare online  

Ca urmare a verificării eligibilității studenților aplicanți și evaluării formularelor de aplicare în cadrul proiectului ”Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” ID 141790, sunt publicate:

 • Lista studenților admiși condiționat, disponibilă mai jos:

 

  Descarcă "Lista studenti admisi conditionat"

 

 • Lista studenților neeligibili, disponibilă aici:

 

  Descarcă "Lista studenti neeligibili pentru publicare"

 

Studentii acceptați condiționat au obligația de a transmite documentele de contractare pînă la data de 17 decembrie 2014 (data poștei) la adresa:

FUNDAȚIA “ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA” București, str. Vaselor nr. 60, etaj 5, Sector 2, cod poștal 021255.

Va rugam să menționați pe plic: documente de contractare în proiectul ID 141790

Documentele de contractare sunt următoarele:

Contractul de bursa în două exemplare, disponibil mai jos:

 

  Descarcă "Contract de bursa"

 

Contract de bursa împreună cu urmatoarele anexe:

A. Documente originale (documente disponibile mai jos)

 

•      Descarcă "Formularul de înregistrare a Grupului Țintă";

 

•      Descarcă "Nota de informare şi declaraţie" ;

 

•      Descarcă "Declarația pe propria răspundere privind dubla finanțare" ;

 

•  Adeverința care atestă înmatricularea în primul an de facultate cu frecvența la zi, la o universitate acreditată de stat în România,  în anul academic 2014-2015;

B. Copii

•    Copie a cărții de identitate – semnată și datată de aplicant;

C. Documente privind taxa de școlarizare, (dacă este cazul)

•    Adeverința privind taxa de şcolarizare sau o copie a contractului prin care se specifică cuantumul taxei.


ANUNT privind prelungirea termenului limita de aplicare pentru bursa de studiu!

Termenul limita de inregistrare a aplicatiilor online pentru bursa de studiu, in cadrul proiectului „Cresterea accesului tinerilor romi la invatamantul superior”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 se prelungeste pana in data de 4 decembrie 2014!

Este obligatoriu ca cel putin una dintre scrisorile de recomandare sa fie scrisa de o organizatie/ fundatie roma inregistrata in tara respectiva sau de catre o persoana care lucreaza in functii specifice pentru comunitatea de romi/persoanele de etnie roma (de ex: experti locali pentru romi, mediatori scolari pentru romi, mediatori sanitari etc.)!

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta AICI:

Persoane de contact:

Maria Ursu – Manager proiect

Mihaela Iancu – Coordonator mentori

Lavinia Ciuta – Expert operațional implementare


Anunt de deschidere a procedurii de aplicare pentru bursa de studiu

Roma Education Fund Romania impreuna cu partenerul Roma Oktatási Alap Ungaria anunta deschiderea procedurii de aplicare pentru bursa de studiu, in cadrul proiectului „Cresterea accesului tinerilor romi la invatamantul superior” adresat unui numar de 170 studenti anul I. de facultate. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului de finantare POSDRU/156/1.2/G/141790.

Obiectivul general al proiectului vizeaza cresterea accesului la invatamntul superior pentru tinerii de etnie roma si diminuarea riscului lor de abandon universitar in perioada primilor ani de studii, prin oferirea unui număr de 170 de burse de studiu studentilor romi inmatriculati in anul I. si II. de facultate, precum si prin implementarea unei scheme de mentorat pentru studentii romi inmatriculati in primul an de facultate.

Pentru a fi eligibili sa aplice pentru bursa, aplicantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii obligatorii:

 • Sa se declare public ca fiind de etnie roma;
 • Sa fie inmatriculati in primul an de facultate cu frecventa la zi (respectiv pentru maxim 4 ani in modelul de studiu integrat si pentru maxim 3 ani in cadrul sistemului Bologna)*, la o universitate acreditata de stat in Romania, in anul academic 2014-2015.

Termenul de inregistrare a aplicatiilor online este 30 noiembrie 2014.

Instructiunile de aplicare online sunt disponibile atat pe site-ul Roma Education Fund Ungaria , cat si pe site-ul Roma Education Fund Romania.

Pentru mai multe informatii, ne puteti contacta AICI:

Persoane de contact:

Maria Ursu – Manager proiect

Mihaela Iancu – Coordonator mentori

Lavinia Ciuta – Expert operaional implementare


Beneficiar: Roma Education Fund Romania

Parteneri: Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) Ungaria, Partener  transnational

Perioada de implementare: Mai 2014 – Noiembrie  2015

Proiect finantat prin POSDRU  2007 – 2013 Numarul de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141790

Grup tinta
15 Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati 220 studenti bursieri si studenti mentori

Facilitati pentru studentii bursieri participanti in proiect

 • Activitati de pregatire gratuita (mentorat) pentru materiile din cadrul anului de studiu academic;
 • Burse de studiu;
 • Suport financiar acordat sub forma de burse de studiu, in functie de cerintele proiectului;
 • Consiliere pentru intarirea identitatii rome si a respectului de sine, prin intermediul grupelor de mentorat;
 • Participare in reteaua de comunicare online a studentilor romi din Romania;

 „CRESTEREA ACCESULUI TINERILOR ROMI LA INVATAMANTUL SUPERIOR”

Procedura recrutare si selectie studenti bursieri