Anunț relansare procedură competitivă pentru atribuirea contractului de execuție lucrări obiectiv de investiție cu destinația de Grădiniță Românești/Potlogi, județul Dâmbovița.

Fundația Roma Education Fund Romania, în calitate de promotor al proiectului ”Ready Set Go! cresterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014,

relansează procedura competitivă pentru atribuirea contractului de execuție lucrări obiectiv de investiție cu destinația de Grădiniță – Românești/Potlogi, județul Dâmbovița

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU OFERTARE 

                Invitația, Specificațiile Tehnice și Clarificările pentru depunerea ofertelor sunt publicate pe site-ul www.fonduri-ue.ro , Secțiunea Achiziții Beneficiari Privați, conform prevederilor O.M. 1284/2016.