BURSE ȘI MENTORAT PENTRU STUDENȚII ROMI

crop afis

Studenții romi înscrişi în primii ani de studii universitare vor beneficia de 170 de burse de studiu şi de minimum 1700 de sedințe de mentorat individual în cadrul proiectului „Creșterea Accesului Tinerilor Romi la Învățământul Superior”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Lansarea proiectului implementat de Roma Education Fund Romania (REF) şi partenerul transnaţional Roma Oktatási Alap (ROA), Ungaria, are loc pe 10 iulie 2014, ora 10.00, la Howard Johnson Grand Plaza Hotel, sala Arizona, Calea Dorobanților, nr. 5-7, București.

Proiectul urmareşte creșterea accesului la învățământul superior pentru tinerii romi şi diminuarea riscului de abandon universitar în perioada primilor ani de studii, şi se va implementa în perioada mai 2014 – noiembrie 2015, dispunând de un buget total de 2.171.886,59 lei.

Beneficiarul Roma Education Fund Romania (REF) şi partenerul transnaţional Roma Oktatási Alap (ROA), Ungaria, oferă 170 de burse de studiu studenților romi înscrişi în anul 1 si 2 de licență. De asemenea, studenţii romi înscrişi în primul an de licenţă vor beneficia de un program de mentorat. În acest ultim scop, 15 reprezentanţi din conducerea universităţilor în care sunt înscrişi tineri romi vor participa la o întâlnire de formare continuă, pentru a le fi prezentat programul de mentorat aplicat în cadrul proiectului. Mentoratul va facilita relația cu universitatea, adaptarea la un mediu nou, crearea unui plan de studiu individual, familiarizarea cu oportunitățile oferite de universitate sau în afara acesteia (bibliotecă, cabinet medical, asociaţiile studenţeşti, diverse cluburi şi competiții), interacțiunea cu ceilalţi studenți, grupuri de tineri și cu organizații rome locale, creșterea stimei de sine și asumarea identității etnice.

Campania de promovare a proiectului Creșterea Accesului Tinerilor Romi la Învățământul Superior se va desfăşura permanent şi va viza cele 15 universități reprezentative din cele 8 județe de implementare a proiectului.

Prin satisfacerea nevoilor de date relevante despre situația reală a tinerilor romi în sistemul universitar, proiectul va contribui la dezvoltarea unei platformei online, care va centraliza şi apoi disemina cercetări şi bune practici în domeniul de referință.

Crearea circumstanţelor favorabile îmbunătățirii accesului tinerilor romi la învăţământul universitar pe plan național, reprezintă scopul principal pentru care fundația Roma Fund Education Romania (REF), alături de partenerul Roma Oktatási Alap (ROA) au dezvoltat acest proiect.

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.