Comunicat de presă – Educație preșcolară de calitate pentru 560 de copii

Comunicat de presă – Educație preșcolară de calitate pentru 560 de copii

Forumurile primarilor „Pe locuri, fiți gata, start!”, 28 februarie – 22 martie

București, 27 februarie 2017 – Șase localități rurale incluse în proiectul „Pe locuri, fiți gata, start!” vor găzdui forumuri ale primarilor în perioada 28 februarie – 22 martie 2017. La evenimente vor participa autoritățile locale și unitățile de învățământ implicate în proiect, alături de partenerii proiectului. Forumurile vor fi un bun prilej de a vorbi despre rezultatele proiectului, așteptările comunităților și autorităților implicate și despre modalitățile de a continua investiția în educația timpurie a copiilor romi.

Este vorba de forumuri în localități dezavantajate în care există comunități etnice rome mari, în județele Călărași (28 februarie), Mureș (3 martie), Bihor și Sălaj (9 și 10 martie), Ialomița (17 martie) și Dâmbovița (22 martie).

Cele șase localități fac parte dintre cele 11 unde Fundația Roma Education Fund România și partenerii săi locali, Fundația Ruhama, Asociația Divers, Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (CEDO) și Asociația Dreptate și Frăție, au demarat un proiect care include educație și schimbare a mentalităților, dar și investiții în infrastructura locală. Proiectul facilitează participarea copiilor romi și ne-romi la grădiniță prin reducerea și chiar înlăturarea barierelor care făceau dificilă participarea lor la educația timpurie.

Educatorii și mediatorii special pregătiți au lucrat direct cu părinții pentru a înțelege mai bine dificultățile pe care părinții le au în privința participării copiilor la grădiniță. Mai mult, proiectul oferă activități cu și pentru părinți prin care îi implică în procesul de predare-învățare la școală și acasă, iar copiilor li s-au asigurat resursele minime necesare pentru a putea merge la grădiniță în condiții decente: rechizite, suport material, îmbrăcăminte și încălțăminte, dar și cunoștințe de limba română, noțiuni de igienă, activități recreative. Proiectul se intitulează „Pe locuri, fiți gata, start! – creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi” și a schimbat în bine viața a peste 1.000 de părinți și a peste 500 de copii incluși în sistemul de educație prin cele 14 grupe de copii preșcolari din comunități marginalizate cu o pondere semnificativă a populației roma. Până la finalul proiectului, în aprilie 2017, toate cele 14 săli de grădiniță renovate și utilate vor funcționa în cele 11 localități rurale din județele menționate.

Copiii preșcolari romi si ne-romi trebuie să participe la educația timpurie pentru că acest lucru are un impact crucial asupra dezvoltării lor personale și sociale. O educație de calitate le oferă șansa unui viitor mai bun, atât lor, cât și familiile lor”, a declarat Claudia Lixandru, directorul național al REF România. Ea a adăugat: „Vrem să transferăm comunităților modalitățile prin care s-au obținut rezultatele de până acum ale proiectului. Este în puterea lor să continue acest gen de activități de care să beneficieze cât mai mulți copii aflați în situații similare.

Marian Daragiu, managerul proiectului, a spus: „Principalul atu sunt oamenii pe care i-am format. Desigur, sălile de clasă și bibliotecile construite sunt spațioase și luminoase, mobilate și dotate cu jucării și cărți, dar este mai important că proiectul lasă în urmă oameni valoroși, instruiți, motivați. Ei sunt educatori, asistenți preșcolari, mediatori comunitari și părinți care împreună au schimbat în bine relația cu școala.

Proiectul este susținut de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și, la nivel local, de primăriile, consiliile locale și de inspectoratele școlare județene din Bihor, Călărași, Dâmbovița, Ialomița, Mureș și Sălaj. Beneficiarii direcți sunt copii cu vârsta de până la 6 ani și familiile lor, prin intermediul programelor și serviciilor educaționale „Pe locuri, fiți gata, start!”.

Despre proiect

Proiectul „Pe locuri, fiți gata, start! – creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copiilor romi” este finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014, RO25 – Combaterea sărăciei, printr-un grant din partea Norvegiei în valoare aproximativă de 2.800.000 de euro și implementat de Fundația Roma Education Fund (REF) România împreună cu partenerii săi, Fundația Ruhama, Asociația Divers, Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului (CEDO), Asociația Dreptate și Frăție, REF Ungaria, cu asistența tehnică a Băncii Mondiale.

Pentru mai multe detalii vizitați http://romaeducationfund.ro , http://www.readysetgo.ro, https://www.facebook.com/REFRomania/ și https://www.facebook.com/readysetgo.ro/

Persoană de contact: Marian Daragiu, manager de proiect, telefon 021 200 0600, email mdaragiu@romaeducationfund.org

Despre Mecanismul Financiar Norvegian

Pentru informații oficiale despre Mecanismul Financiar Norvegian, accesați www.norwaygrants.org