Fundația Roma Education Fund (REF) România oferă servicii educaționale integrate pentru comunitățile de romi

ad-1059

București, 17 iunie 2014 – Fundația Roma Education Fund (REF) România a anunțat astăzi,  în cadrul unei conferințe, lansarea celui de-al doilea proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul “Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi” va fi implementat în perioada aprilie 2014 – august 2015, în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Comunitară „Împreună” și Roma Education Fund Ungaria în regiunile Centru, Nord Est, Sud Est, București Ilfov și Sud Muntenia.

În cadrul conferinţei de lansare, au luat cuvântul Dan Pavel Doghi, Director Național și Dănuț Dumitru, Manager Proiect (Fundația Roma Education Fund Romania); Gelu Duminică, Director Executiv și Cătălina Olteanu, Coordonator Mentorat (Agenția pentru Dezvoltare Comunitară „Împreună”); Elena Radu, Expert A Doua Șansă, Diana Ciulei, Expert Sprijin Educațional Intensiv și Gheorghe Sarău, Consilier, Ministerul Educației Naționale.

Principalele obiective ale proiectului sunt atât asigurarea accesului egal la educație pentru un număr de 500 de elevi romi din clasele IX-XII/XIII aflați în risc de părăsire timpurie a sistemului educațional prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare, consiliere și subvenții cât și asigurarea accesului la educație pentru 310 adulți de etnie romă care nu au absolvit învățământul obligatoriu, prin furnizarea programului de tip „A doua șansă”.

Includerea persoanele de etnie romă pe o viitoare piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă depinde în mare măsură de succesul incluziunii lor în sistemul educațional. Proiectul “Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de romi” abordează aceste probleme și își propune să contribuie la reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație prindezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă.

„Proiectul acționează asupra fiecarui beneficiar în mai multe zone: personal, școală, familie și comunitate și aduce totodată un element inovator prin faptul că dezvoltă și aplică măsuri preventive elevilor aflați în risc de părăsire a școlii, iar părinților acestora măsuri corective pentru reintegrarea lor în școală”, a declarat Dănuț Dumitru, Manager Proiect, Fundația Roma Education Fund Romania.

Astfel, prin serviciile integrate oferite de acest proiect și personalizate la nevoile educaționale, sociale și economice ale beneficiarilor, vor crește premisele pentru o participare școlară mai bună, pentru diminuarea riscului de părăsire a școlii și, prin extensie, pentru un succes școlar al persoanelor de etnie romă.

Printre cele mai importante activități ale proiectului se numără: pregătirea și realizarea de cursuri de formare a profesorilor și mentorilor, crearea unei platforme de comunicare pentru actorii implicați în educația copiilor romi; oferirea de 810 subvenții pentru elevii și adulții implicați în program; realizarea unei conferințe europene care va extinde aria de conștientizare asupra problematicii părăsirii timpurii a școlii de către romi, la nivel european; elaborarea unui studiu cu privire la situația părăsirii liceului în cele 5 regiuni cărora li se adresează proiectul și realizarea de sesiuni de informare și conștientizare în ce privește corectarea și prevenirea măsurilor de părăsire a școlii în 50 de comunități de romi și 50 de școli din regiunile proiectului. De asemenea, schimburile de experiență organizate la nivel regional pentru cadre didactice, reprezentanți ISJ, experți, formatori, mentori vor crea cadrul propice de împărtășire a lecțiilor învățate și a bunelor practici în dezvoltarea și implementarea de măsuri preventive și de remediere scolara aplicate elevilor de etnie romă.

Proiectul “Servicii educaționale integrate pentru comunitățile de romi”  beneficiază de un buget cu o valoare totală de 8.687.106,12 RON şi se înscrie în Domeniul Major de Intervenţie 2.2 “Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”, Axa prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.