Fundația Roma Education Fund România a finalizat formarea a 240 de cadre didactice implicate în dezvoltarea programelor de prevenire și de corectare a fenomenului de părăsire timpurie a școlii

Curs-ADS-1

La sfarsitul lunii octombrie 2014, Fundatia Roma Education Fund (REF) Romania a organizat, in cadrul proiectului „Copiii si parintii romi vor la scoala!” (POSDRU – ID 132996), doua cursuri de formare pentru imbunatatirea competentelor a 240 de persoane din regiunile Centru, Nord Est si Sud Muntenia, implicate in implementarea masurilor de prevenire si de corectare a fenomenului de parasire timpurie a scolii de catre persoanele de etnie roma.

La primul curs de formare (organizat in perioada 24 – 26 octombrie 2014), au participat 90 cadre didactice de Limba si literatura romana si Matematica. Cursul a avut ca obiectiv instruirea profesorilor participanti in ceea ce priveste dezvoltarea strategiilor, a tehnicilor de predare, evaluare si a metodelor de lucru cu elevii romi aflati in situatie de risc, dar a inclus si  elemente de diversitate si interculturalitate in vederea prevenirii parasirii timpurii a scolii de catre elevii romi de gimnaziu. Printre temele dezbatute in cadrul cursului s-au numarat: Metodologiile de Sprijin Educational Intensiv (SEI) – Disciplinele Limba si literatura romana si Matematica, Istorie, cultura si traditii rome, etapele implementarii serviciilor SEI: planificarea si realizarea sesiunilor SEI, relatia profesorului SEI cu mentorul SEI si monitorul şcolar.

Programul de Sprijin Educational Intensiv (SEI) se deruleaza în 43 de scoli din mediul urban şi rural, din regiunile Centru, Nord-Est si Sud-Muntenia, in vederea pregatirii, evaluarii si orientarii scolare a celor 800 de elevi de etnie roma selectati din clasele a V-a, a VI-a, VII-a si a VIII-a. Programul SEI are ca scop oferirea unui pachet de sprijin educational integrat prin care se asigura retentia elevilor romi cu risc de abandon scolar si sprijinirea lor pentru finalizarea ciclului gimnazial, respectiv accederea la nivel liceal pentru elevii din clasa a VIII-a.

Al doilea curs de formare a fost organizat in perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2014 pentru 150 cadre didactice implicate in implementarea de masuri corective de parasire timpurie a scolii – programul “A doua sansa”.Obiectivul cursului de formare a fost dobandirea de competente profesionale in ceea ce priveste consilierea in educatia adultilor, tehnici de negociere in relatia scoala-comunitate, adaptarea demersului didactic la caracteristicile educatiei adultilor si legislatia romaneasca si europeana privind egalitatea de sanse.

Programul de tip “A doua sansa” pentru invatamantul secundar inferior, derulat în cadrul proiectului „Copiii si parintii romi vor la scoala!”are ca scop asigurarea accesului la educatie pentru 310 adulti de etnie roma din regiunile Centru, Nord Est si Sud Muntenia care nu au absolvit invatamantul obligatoriu (au absolvit invatamantul primar, insa nu au finalizat invatamantul secundar), dar si furnizarea  unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere si subventii.

Proiectul “Copiii si parintii romi vor la scoala!” este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 si se desfasoara in perioada aprilie 2014 – august 2015. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea si imbunatatirea competentelor si abilitatilor persoanelor de etnie roma, in vederea facilitarii insertiei acestora pe o piata a muncii moderna, flexibila si incluziva, prin reducerea fenomenului de parasire timpurie a scolii si asigurarea accesului egal la educatie.

Proiectul are o abordare integrata, cu dublu impact, care cuprinde atat masuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii de mentorat, orientare si consiliere, sprijin educational suplimentar si subventii pentru 800 de elevi romi din clasele V-VIII, cu risc de parasire timpurie a scolii), cat si masuri corective (prin furnizarea programului de tip „A doua sansa” pentru 310 adulti de etnie roma).

“Copiii si parintii romi vor la scoala!!” beneficiaza de un buget cu o valoare totala de 8.680.858,14 RON si se inscrie in Domeniul Major de Interventie 2.2 “Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii”, Axa prioritara 2 “Corelarea invataturii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”.

Infiintata în 2009, Fundatia Roma Education Fund (REF) Romania este o organizatie non-guvernamentala, a carei misiune este de a reduce decalajele educationale dintre populatia roma si ne-roma si de a actiona ca un catalizator pentru accesul egal la o educatie de calitate pentru toti copiii romi.

Pentru informatii suplimentare:

Georgiana Barbulescu

Expert Publicitate si Informare

Roma Education Fund Romania

Vaselor 60 | 021255 Bucuresti | Romania

phone: +40.21.2000.617

email | georgiana.barbulescu@romaeducationfund.org

website | www.romaeducationfund.ro