Fundaţia Roma Education Fund Romania recrutează mentori pentru proiectul „Programul de Burse în Pedagogie”, finanţat de Fundaţia Velux.

8

Anunţ selecţie mentori

Fundaţia Roma Education Fund Romania recrutează mentori pentru proiectul „Programul de Burse în Pedagogie”, finanţat de Fundaţia Velux.

Obiectivul general al proiectului vizează sprijinirea elevelor din învăţământul preuniversitar – filiera pedagogică – în tranziţia de la şcoală la viaţa activă prin dezvoltarea competenţelor practice în scopul îmbunătăţirii perspectivelor de inserţie pe piaţa muncii prin:

[if !supportLists]·        [endif]oferirea de servicii optimizate de consiliere în vederea îmbunătățirii relațiilor profesionale/sociale din grădinițele respective, între copii și părinți romi și colegii ne-romi;

 • creşterea performanţei profesionale prin stagii de practică prin utilizarea mentoratului.

În cadrul proiectului, 36 de eleve din unităţile de învăţământ de nivel liceal, specializarea pedagogie din țară vor beneficia de:

[if !supportLists]·        [endif]sprijin material (asigurarea plății: transport, cazare și masă);

[if !supportLists]·        [endif]sprijin educațional – meditații, stagii de practică (3 săptămâni) la diferite gradinițe/unități școlare partenere, sub conducerea îndrumătorului de practică;

 • sprijin in vederea creșterii stimei de sine si asumarea apartenenței la grupul etnic (prin componenta de mentorat);
 • stagii de practică;
 • consiliere şi orientare profesională privind continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă.

În acest sens Roma Education Fund Romania caută mentori care să asigure procesul de consiliere şi orientare profesională elevelor din cadrul programului din următoarele judeţe: Alba, Bacău, Brăila, Botoșani, Ilfov (Buftea), Călăraşi, Covasna, Vrancea(Focșani), Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Mureş, Olt (Slatina), Sălaj, Satu Mare, Tulcea, Vaslui. Activităţile se vor realiza în perioada februarie 2017 – august 2017.

Descrierea postului (normă parţială de lucru):

 • asigură sesiuni de mentorat, de orientare şi consiliere pentru elevele de clasele a IX-a din cadrul liceelor pedagogice, specializarea învăţători-educatori;
 • evaluează nevoile și elaborează planul sesiunilor de lucru cu elevele din proiect;
 • planifică sesiunile de consiliere și mentorat luând în considerare specificul comunității vizate;
 • realizează sesiunile de sprijin suplimentar la matematică, limba și literatura română, proiectare didactică;
 • realizează fișele de dezvoltare scolară ale elevelor beneficiare ale proiectului;
 • sprijină elevele în vederea aprofundării disciplinelor din curricula obligatorie;
 • sprijină elevele în ceea ce priveşte sesiunile de practică pedagogică, oferindu-le suport tehnic şi de profil;
 • menţinerea legăturii între factorii relevanţi pentru educaţia elevelor selectate (părinţi, diriginţi, cadre didactice, directori de unităţi şcolare) şi echipa de management a proiectului;
 • sprijinirea elevelor în dezvoltarea personală în relaţia familie – şcoală – comunitate;
 • conştientizarea beneficiarelor cu privire la traseul educaţional şi/sau profesional, respectiv informarea cu privire la promovare examenului naţional;
 • alte sarcini care îi sunt atribuite, în acord cu specificul postului ocupat.

Cerinţe:

 • absolvenţi de studii universitare;
 • experienţă minimă de 3 ani în sistemul educațional, metode active de educaţie incluzivă, diversitate, anti-discriminare și educație pentru grupuri vulnerabile;
 • calități pedagogice excelente, atenție la detalii, capacitate de planificare și organizare, bune abilități de coordonare;
 • notorietate în cadrul comunităţii locale;
 • cunoaşterea limbii romani precum şi a elementelor specifice culturii romilor reprezintă un avantaj;
 • candidaţii care îşi asumă apartenenţa la minoritatea romilor sunt încurajaţi să aplice.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită electronic (pe e-mail: elena.radu@romaeducationfund.ro) până la data de 20 februarie 2017, următoarele documente: Curriculum Vitae în format Europass, documente care să ateste ultima formă de învăţământ, adeverinţă din care să reiasă specializarea şi vechimea în învăţământ.

Persoana de contact: Elena Radu

Telefon: 0767.003.146

E-mail: elena.radu@romaeducationfund.ro