FUNDAȚIA ROMA EDUCATION FUND ROMANIA susține Programul de studii post-universitare de masterat Studii Rome – SNSPA București

 

București, 14 septembrie 2016

 

FUNDAȚIA ROMA EDUCATION FUND ROMANIA susține Programul de studii post-universitare de masterat Studii Rome – SNSPA București

 

Mai sunt 2 zile (14 și 15 septembrie): Programul de studii post-universitare de masterat Studii Rome, din cadrul SNSPA București este destinat tuturor absolvenților de învățământ superior interesați de problematica politicilor publice referitoare la grupurile vulnerabile, în special a comunităților rome.

Pentru toți cei interesați, găsiți informații suplimentare și formularul de înscriere pe adresa: http://admitere-masterat.politice.ro/?q=masterat/studii-rome

Obiectivele principale le programului de masterat vizează:

  • Formarea de generații noi de masteranzi cu abilități practice și gândire critică asupra intervenției și politicilor legate de populația roma;
  • Încurajarea studenților și studentelor din medii defavorizate pentru a își continua studiile de masterat;
  • Facilitarea accesului angajaților și angajatelor din administrația publică locală la un program masteral la distanță (ID) şi ridicarea pe această cale a competenţelor şi eficienţei consilierilor pe probleme roma din administraţia locală;

Obiectivele specifice ale acestui masterat vizează:

  • Cunoșterea mecanismelor economice, sociale și politice ale excluziunii și integrării grupurilor defavorizate;
  • Mai buna cunoaștere a istoriei și culturii rome;
  • Dezvoltarea capacităților de analiză și evaluare a problematicii grupurilor defavorizate, în general, și a comunităților de romi, în special;
  • Dezvoltarea capacităților de elaborare a politicilor sectoriale pentru grupurile defavorizate, în principal comunitățile de romi;
  • Dezvoltarea capacităților de management a proiectelor în domeniul de interes;
  • Promovarea valorilor multiculturalismului și ale egalității de șanse.

În plus, cei care sunt interesați să acceseze Programul de studii post-universitare de masterat Studii Rome vor avea o șansă în a beneficia de Programul de Burse Universitare „Roma Memorial” (RMUSP), coordonat de Roma Education Fund, de anul viitor. Mai multe informații vă rog accesați: http://www.romaeducationfund.hu/rmusp-guidelines-1

 

Dănuț Dumitru

Director Advocacy

Fundația Roma Education Fund Romania