Implementarea schemelor Roma Memorial University Scholarship Program (RMUSP) și Roma Health Scholarship Program (RHSP)

Implementarea schemelor de burse RMUSP si RHUSP Roma Education Fund

 

Roma Education Fund Hungary – Programul de Burse 

Implementarea schemelor Roma Memorial University Scholarship Program (RMUSP) și Roma Health Scholarship Program (RHSP)

Programul de burse universitare este implementat de Roma Education Fund Ungaria din 2007. Programul oferă burse de merit, pe baza de concurs, pentru studenţii romi care urmează studii universitare de Licenţă, Masterat sau Doctorat, în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior acreditate din Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Moldova, România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia şi Ucraina. Programul a furnizat peste 15 000 de burse în aproape zece ani de funcţionare, şi alocă în medie peste 1500 de burse anual pentru elevii romi, care studiază în învăţământul universitar în una din țările menționate mai sus.

În România, Fundaţia Roma Education Fund România asigura coordonarea, la nivel naţional, a programului, oferind sprijin financiar unui număr anual de circa 310 studenţi.

Programul de burse universitare REF este parte dintr-o intervenţie extinsă a Fundației pentru promovarea accesului la o educaţie incluzivă, de calitate, care vizează toate segmentele de vârstă, corespunzând nivelurilor de educaţie preşcolară, educaţie primară şi secundară, respectiv învăţământ superior.

Schemele de bursă ale Programului de burse REF disponibile anual sunt:

 • Programul de Burse Universitare „Roma Memorial” (RMUSP)
 • Programul Drept şi Ştiinţe Umaniste  (LHP)
 • Programul pentru Bursierii Romi Internaţionali  (RISP)
 • Progamul de Burse Medicale pentru Romi (RHSP).

Pentru informații suplimentare privind programul de burse universitare REF:

Cum să aplicați la programul de burse

Instrucțiuni de aplicare RMUSP 

Criterii de eligibilitate ale programului de burse universitare REF

Criteriile de eligibilitate ale programului de burse REF stabilesc standarde, conform cărora sunt evaluate performanţa şi calificările aplicanţilor. Formularele de aplicare transmise cu succes sunt evaluate în funcţie de criteriile de eligibilitate. Aplicanţii care nu corespund criteriilor de eligibilitate sunt excluşi din competiţia academică a programului.

Pentru a fi eligibili să aplice pentru bursele REF, aplicanţii trebuie să:

 • se declare public ca fiind de etnie romă;
 • fie admis (sau să urmeze să fie admis) la o universitate acreditată de stat în ţara de origine sau de rezidenţă în anul academic respectiv.
 • persoanele care urmeaza să se înscrie la universitate în următorul an universitar, dar care nu sunt înscrise în momentul aplicării, sunt eligibile; vă rugăm să aveţi în vedere că ţara de origine sau de rezidenţă trebuie să fie una din următoarele: Albania, Bulgaria, Bosnia Herţegovina, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Macedonia, România, Slovacia, Serbia şi Turcia;
 • urmeze studii pentru obţinerea unei diplome de licenţă, master sau doctorat;
 • trimită Formularul Online de Aplicare (FOA) complet până la termenul-limită stabilit de program;
 • trimită o scrisoare de motivaţie bazată pe realizările academice, care să exprime obiectivele academice şi care să evidenţieze angajamentul şi motivaţia pentru studiu în cadrul gradului academic urmat;
 • trimită un eseu bazat pe tematica(ile) menţionată(e) în FOA;
 • furnizeze o situaţie şcolară oficială; studenţii la doctorat trebuie să trimită un raport de progres emis de supervisorul lor;
 • trimită cel puţin o scrisoare de recomandare detaliată, informativă şi relevant scrisă în mod special pentru aplicarea la REF SP, care să descrie performanţa academică a aplicantului şi/sau activităţile sale extracuriculare, atât cele adresate comunităţii rome, cât şi cele de alt tip; scrisoarea de recomandare trebuie să fie recentă şi să reflecte asupra aspectelor mai sus menţionate dar recente/ curente; Scrisoarea de recomandare trebuie să fie completată în baza modelului de scrisoare de recomandare REF SP.
 • este obligatoriu ca cel puţin una dintre scrisorile de recomandare să fie scrisă de o organizaţie/ fundaţie romă înregistrată oficial în ţara respectivă
 • dovedească, până la termenul-limită stabilit pentru etapa a doua a programului, înmatricularea la studii universitare în cadrul unei universităţi acreditate în ţara de origine sau de rezidenţă a aplicantului (una din ţările programului), prin trimiterea prin Sistemul Online de Aplicare (SOA) a unui certificate de înmatriculare în anul academic respectiv;
 • Aplicanţii care sunt beneficiari full-time în programe academice fără grad sau în programe de dezvoltare profesională prin care beneficiază de suport financiar nu sunt eligibili pentru bursa REF.

 

Pentru informații suplimentare privind programul de burse universitare REF:

Mihaela Iancu

Coordonator Naţional, Program Burse RMUSP

Fundatia Roma Education Fund Romania

Telefon: 021/200 0618