Lansarea website-ului www.vreaulascoala.ro

vreaulascoala

 

Fundaţia Roma Education Fund România anunţă lansarea website-ului www.vreaulascoala.ro, principalul instrument de comunicare cu privire la derularea activităților din cadrul proiectului „Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” (POSDRU – ID 132996).

Website-ul conţine informaţii relevante despre proiect, cum ar fi: obiectivele proiectului, activităţile, grupul ţintă, rezultatele anticipate şi parteneriatul proiectului. Periodic, pe website vor fi publicate știri cu privire la desfășurarea activităților din cadrul principalelor componente, Sprijin Educaţional Intensiv, programul A două şansă” şi Mentorat, opinii ale beneficiarilor şi colaboratorilor, informaţii de la evenimentele organizate în cadrul proiectului.

Proiectul “Copiii şi părinţii romi vor la şcoală!” este desfășurat de Fundaţia Roma Education Fund România în parteneriat cu Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi și Roma Education Fund Ungaria și este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea şi îmbunătăţirea competenţelor şi abilităţilor persoanelor de etnie romă, în vederea facilitării inserţiei acestora pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii şi asigurarea accesului egal la educaţie.

Proiectul răspunde acestei nevoi, având o abordare integrată, cu dublu impact, care cuprinde atât măsuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii de mentorat, orientare și consiliere, sprijin educațional suplimentar și subvenții / burse de studiu pentru 800 de elevi romi din clasele V-VIII, cu risc de părăsire timpurie a şcolii), cât și măsuri remediale (prin furnizarea programului de tip „A doua șansă” pentru 310 adulți de etnie romă).

Înfiinţată în 2009, Fundaţia Roma Education Fund (REF) România este o organizaţie non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaţionale dintre populaţia romă şi ne-romă şi de a acţiona ca un catalizator pentru accesul egal la o educaţie de calitate pentru toţi copiii romi.

Pentru informații suplimentare:

Georgiana Bărbulescu

Expert Publicitate și Informare

Roma Education Fund Romania

Vaselor 60 | 021255 București | Romania

Tel: +40.21.2000.617

email | georgiana.barbulescu@romaeducationfund.org

web: www.vreaulascoala.ro

www.romaeducationfund.ro