Daniel Ganea

Daniel Ganea

Expert Educațional

Daniel este licenţiat în Pedagogie-Psihologie în cadrul Universităţii Bucureşti (2009) şi al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii “Andrei Şaguna” din Constanţa (2013). Din anul 2000, activează în mişcarea romilor în cadrul Asociaţiei Centrul Cultural al Romilor „O Del Amenca”. În perioada 2001-2010 a fost angajat în funcţia de expert pe problemele romilor în cadrul Primăriei Municipiului Feteşti. A predat Istoria şi tradiţiile romilor la Şcoala cu clasele. I-VIII nr. 6 Feteşti. A participat la formări în domeniile „Drepturile Omului”, „Educaţie”, „Locuire”, „Acte de identitate şi Stare Civilă”.