25 august 2020 – data limită pentru depunerea proiectelor și accesarea subvențiilor REF Romania

În cadrul proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, REF Romania oferă subvenții cadrelor didactice care depun mini-proiecte și întrunesc criteriile de selecție.

O bună parte dintre cadrele didactice care au obținut această formă de sprijin au achiziționat deja produsele mult dorite. Unul dintre ei este Paul Codru, profesor de educație fizică la Școala Gimnazială ”Al.I.Cuza” Podu Iloaiei, jud. Iași. El își așteaptă elevii în anul școlar 2020-2021 cu echipamente sportive noi.

Prin intermediul REF Romania, am inițiat trei aplicații tip mini-proiecte (Antrenament joc sportiv – fotbal gimnaziu, fotbal învățământ primar și handbal gimnaziu), care mi-au fost aprobate, drept pentru care am primit finanțare. La începutul anului școlar, elevii vor fi așteptați atât cu materiale sportive noi – mingi fotbal, handbal, volei, seturi rachete badminton, jaloane – cât și cu echipamente de joc noi – maiouri pentru echipele de fotbal și handbal.
Cu aceste materiale sportive vor fi realizate, pe parcursul vacanței și în anul școlar următor, antrenamente individuale și pe grupe mici de elevi, axate pe dezvoltarea și perfecționarea diferitelor elemente de tactică individuală sau tehnică aplicată.
Mulțumesc tuturor celor care mi-au acordat sprijin și îndrumare în realizarea, finanțarea și aplicarea acestor proiecte – conducerii școlii, echipei REF, colegilor, elevilor și părinților! – Paul Codru

Elena Tansanu, cadru didactic la aceeași școală, își așteaptă elevii într-o sală de clasă mai frumoasă.

Elevii din clasa a VI-a C vor fi întâmpinați, la început de an școlar, într-un mediu prietenos, într-un mediu școlar ușor modernizat cu o minibibliotecă, un planner magnetic pentru organizarea activităților lunare, cu pervaze și glafuri la ferestre pe care florile vor fi ”regine”! Micii fizicieni și-au achiziționat materiale didactice (dinamometre, seturi de figuri plane pentru determinarea centrului de greutate, densimetre, ruletă) pe care le vor folosi în descoperirea, explicarea și înțelegerea fenomenelor din natură.

Mulțumesc celor care au făcut posibil aceste investiții, ne-au susținut și încurajat: conducerii școlii, echipa REF, personal nedidactic auxiliar, elevilor și părinților – Elena Tansanu

La Școala Gimnazială ”Al.I.Cuza” din Podu Iloaiei, jud. Iași, 18 cadre didactice au depus mini-proiecte și au obținut subvențiile oferite de REF Romania.

“Prin programul de subvenții încercăm să stimulăm profesorii să aplice în școală lucrurile studiate în cadrul cursurilor de formare profesională pe care le-am derulat până în prezent. Cadrele didactice pot depune mini-proiecte pe care REF Romania le finanțează dacă întrunesc criteriile de selecție. Le oferim astfel acces la o sumă de bani ce poate fi folosită pentru a achiziționa diferite materiale prin care să desfășoare activități și acțiuni inovatoare la clasă” – Cristina Grigore, expert măsuri de sprijin CIPE

Activitatea de formare face parte dintr-un pachet de 11 cursuri pe care Roma Education Fund Romania le-a pregătit cadrelor didactice în cadrul proiectului  CIPE. Până în prezent, 310 de cadre didactice au urmat cursurile:

  • Abordarea creativa a curriculumului în învățământul preșcolar – Preda Viorica și Borțeanu Silvia, formatori CCD București.
  • Abodarea integrată a curriculumului în învățământul primar – Bărbulescu Gabriela și Niculae Elena, formatori CCD București.
  • Abordarea interdisciplinară a conținului curricular în învățământul preuniversitar – Buzuriu Mariana, Urea Marcela,  Coropețchi Constantin, formatori CCD Sibiu.
  • Educație interculturală pentru o școală nouă – Galață Mircea,  Zămăcău Vasile – formatori CCD Sibiu și Gavrilă Minodora, Bolojan Georgeta – formatori CCD București.
  • Managementul comunicării școală-familie – Crețulescu Livia Maria, Marcu Cristina Paraschiva, Sacaleris Daniela Ioana – formatori CCD Sibiu și Tatu Adina, Ghebici Sultana – formatori CCD București.
  • Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii – Claudiu Ivan, formator și expert REF Romania.
  • Managementul proiectelor educaționale – Șubă Firuța Gabriela, Nițu Dana Rucsandra – formatori CCD București și Seusan Mihaela, Sacaleris Daniela – formatori CCD Sibiu.
  • Tehnici de predare și activități de tip outdoor – Sorana Olaru de la Asociaţia Centrul regional de formare – evaluare – atestarea antreprenorială şi profesională FORMATEST

În zilele următoare, vom începe cursul de Istoria și tradițiile romilor alături de formatorul Maria Luiza Medeleanu, expert educațional REF Romania și vor fi lansate alte două programe de formare profesională destinate cadrelor didactice – unul în domeniul tematic Educație non formală, extrașcolară și informală, altul în domeniul Egalitate de șanse și gen.