Am deschis Sistemul de Înscriere în Programele de Burse REF

Termene limită pentru înscriere – 20 octombrie 2021 pentru programele RMUSP | RHSP | LHP și 23 octombrie 2021 pentru programul RISP

Pentru anul universitar 2021-2022, doar studenții care au beneficiat de bursă anul trecut și își continuă studiile pe același nivel academic (licență, master, doctorat) sunt eligibili să se înscrie în programele de burse REF:

Roma Memorial University Scholarship Program (RMUSP)

Roma Health Scholarship Program (RHSP)

Roma International Scholar Program (RISP)

Law and Humanities Program (LHP)

Ghidul de Înscriere în Program pentru anul universitar 2021-2022

Scopul principal al Programului de burse Roma Education Fund (REF SP) este de a contribui la dezvoltarea unei mase critice de romi, absolvenți de învățământ superior, încrezători și mândri de identitatea lor romă, înzestrați cu abilități și competențe care să le permită să devină profesioniști în domeniile studiate precum și să rămână puternic conectați la comunitățile de romi.

Pentru anul universitar 2021-2022, se vor putea înscrie în Programul de Burse Roma Education Fund doar studenții care au beneficiat de acest program în anul universitar 2020-2021 și care își continuă studiile la același nivel academic.