ANUNȚ privind rezultatele procesului de verificare a eligibilității studenților aplicanți pentru poziția de mentori

ANUNȚ

privind rezultatele procesului de verificare a eligibilității studenților aplicanți pentru poziția de mentori

Ca urmare a verificării eligibilității studenților aplicanți în cadrului proiectului ”Creșterea accesului tinerilor romi la învățământul superior” ID 141790, sunt publicate:

Studentii acceptați condiționat au obligația de a transmite documentele de contractare pînă la data de 02 iunie 2015 (data poștei) la adresa:

FUNDAȚIA “ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA” București, str. Vaselor nr. 60, etaj 5, Sector 2, cod poștal 021255.

Va rugam să menționați pe plic: Documente de contractare în proiectul ID 141790

Documentele de contractare sunt documentele transmise în aplicație:

  1. Adeverinţă student cu ştampila originală a universităţii şi semnătura reprezentantului universităţii, prin care se atestă că este student ultimul an academic/an de master sau an de studiu doctorand – original;
  2. Copia C.I/ Paşaport să fie lizibilă, precizat ”conform cu originalul” și semnată de titular;
  3. Eseul transmis în aplicație, datat și semnat.

 

Maria Ursu,

Manager de proiect