Angajăm – EXPERT EDUCAȚIE TIMPURIE

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă și cea neromă, de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Locația: 

Persoana care va fi selectată pentru această poziție va lucra alături de echipa REF România în sediul nostru din București, strada Vaselor, nr. 60.

Descrierea postului

Coordonarea activităților din cadrul programului  „Grădinița Prietenoasă”, în cadrul proiectului „Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”, ID 106443.

Programul este part-time (6 ore).

Responsabilitățile postului

 • Coordonarea educatorilor din grădinițele/comunitățile din județul Mureș
 • Monitorizarea implementării metodologiei dezvoltate în grădinițe
 • Dezvoltarea unor instrumente pentru a ajuta cadrele didactice şi administratorii în planificarea, implementarea şi evaluarea programelor care se adresează educaţiei timpurii
 • Elaborează conceptul și metodologia de implementare a “Campanie din casă în casă”
 • Derulează programe care contribuie la prevenirea şi diminuarea factorilor care determină abandonul școlar
 • Promovează educarea părinţilor ca activitate specifică a sistemului de învăţământ preşcolar
 • Crează facilităţi de bază pentru desfăşurarea de activităţi de învăţare
 • Deschide canale de comunicare între reprezentanţii grădiniţelor, autorităţile locale, instituţiile sanitare, comunitatea locală şi sectorul economic
 • Facilitează cooperarea între educatori şi părinţi la nivel local şi judeţean
 • Realizează rapoarte trimestriale referitoare la activitatea educatorilor și progresul copiilor din program
 • Coordonează și răspunde de bunul mers al programului „Grădinița Prietenoasă” atât pentru ante-preșcolari cât și pentru preșcolari.

Cerinţe obligatorii

 • experienţă minimă de 5 ani în educație pentru grupuri vulnerabile, formare, monitorizare și evaluare în domenii cum sunt: sesiuni de consiliere părinți, metode active de educaţie incluzivă, diversitate, anti-discriminare, educație alternative.
 • calități pedagogice excelente, atenție la detalii, capacitate de planificare și organizare, bune abilități de coordonare
 • bune abilități de comunicare, lucru în echipă, planificare/organizare a operațiunilor și activităților
 • persoană organizată, atentă la detalii
 • capacitate de a lucra atât individual cât și în echipă
 • disponibilitate pentru deplasări în teren
 • cunoașterea avansată a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) și navigare internet (IExplorer, Firefox, Chrome)
 • cunoștințe bune de limba engleză scris / vorbit.

Avantaje

 • etnie romă
 • cunoștințe de limba romani

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română semnat pe fiecare pagină și datat
 • scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate mai sus și anume metodologii, articole, materiale de training, link-uri către materiale relevante, etc.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură până la data de 24 octombrie 2018, la adresa de e-mail

roxana.cacina @romaeducationfund.ro, persoană de contact: Roxana Căcină.

Vă rugăm să menționați la Subiect: Aplicaţie pentru poziţia de Expert educație timpurie. 

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.

***