Programul de burse pentru anul școlar 2020-2021, redeschis

Cadrele didactice din grupul țintă al proiectului „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” pot depune începând de astăzi, 18 noiembrie 2020, dosarele pentru bursele REF Romania.

Termen limită pentru depunerea dosarelor – 30 noiembrie 2020.

Măsurile de stimulare a performanței cadrelor didactice incluse în proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”,  (ID 106443) sunt de două tipuri: subvenții (50) și burse (30).

Scopul Măsurilor de stimulare a performanței cadrelor didactice, de tip Bursă, este acela de a încuraja eforturile depuse pentru punerea în practică, zi de zi, în activitatea didactică, a noțiunilor învățate pe parcursul programului de instruire pentru:

  • creșterea ratei de frecvență școlară a copiilor, elevilor, tinerilor și/sau adulților din programul A doua șansă, aflați în situații de risc educațional și
  • îmbunătățirea performanțelor educaționale ale copiilor, elevilor, tinerilor și/sau adulților din programul A doua șansă din grupa/clasa cadrului didactic care beneficiază de stimulentul pentru performanță.

Beneficiarii sunt cadrele didactice implicate în activitățile proiectului – educatori/învățători/profesori – care desfășoară activități interculturale și incluzive cu copiii/elevii și care au participat la cel puțin un curs transversal din cadrul programului de instruire.

Pentru mai multe informații, alexandru.zamfir@romaeducationfund.ro || olivia.birdici@romaeducationfund.ro

Proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” (cod MySmis 2014: 106443) este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Se desfășoară în perioada 2018 – 2021. Prin acest proiect, Fundația REF Romania oferă servicii educaționale de calitate unui număr de 820 de copii din 7 școli din România de la nivelul regiunii de dezvoltare Centru.