Bursele REF Romania pentru cadrele didactice din proiectul CIPE – Școala Bărbulești

Fundația Roma Education Fund Romania le-a oferit 40 de burse cadrelor didactice care au urmat cursul de formare profesională Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii și care au aplicat apoi ce au învățat la curs în școala în care predau și, desigur, au avut rezultate foarte bune. Le cunoaștem pe două dintre beneficiarele bursei: învățătoarele Daniela Maria Cristea și Magdalena Ghiță de la Școala Gimnazială Bărbulești, jud. Ialomița.

Pentru dascălul Daniela Maria Cristea, conștientizarea importanței educației în formarea personalității elevului și sensibilizarea familiei în privința relației cu școala sunt factori importanți de care ține cont în activitatea didactică.

Am încercat crearea unui ambient școlar în care elevul să se simtă bine, confortabil, în care copilul să vină cu plăcere. Mediul școlar nu trebuie să fie considerat o corvoadă, un factor de risc, iar confortul școlar resimțit de elevi este un element central. Am menținut în clasă o atmosferă care să asigure satisfacerea trebuinței de siguranță afectivă pentru toți elevii.

Doamna învățătoare încearcă zilnic rețete interesante pentru a-și motiva elevii și pentru a le inocula dragostea de școală. În toate activitățile sale, Daniela ține cont de particularitățile de vârstă și de cele individuale ale fiecărui elev. Metodele de predare-învățare sunt special gândite și implementate pentru a fi cât mai atractive și pentru a le stimula interesul. Pune accent pe ideea de cooperare în clasă. Îi sprijină mult pe elevii cu performanțe școlare modeste tocmai din dorința de a-i ajuta și pe ei să se bucure de succes. Nu dorește ca prin activitățile sale școlare și extrașcolare să construiască în sala sa de clasă o elită pentru că nu vrea ca elevii care nu reușesc să țină pasul să se simtă marginalizați.

Daniela Maria Cristea a dezvoltat un sistem echitabil de recompense-sancțiuni care să mențină motivația școlară a elevilor. În cadrul acestui sistem, calificativul este doar o măsură obiectivă a performanței și nu o modalitate de sancționare a elevului.

Am încercat să comunic eficient (ascultarea activă), am evitat etichetarea elevilor, am criticat constructiv, m-am focalizat pe recompensarea elevilor și nu pe sancționarea lor.

Am închegat colectivul clasei prin așezarea copiilor cu risc de abandon școlar în primele bănci, alături de cei care au performanțe, pentru a fi atenți la ore și a fi ajutați de aceștia. În pauze, i-am rugat să se ajute între ei la citit, la scris, să îi servească din pachețelul lor și pe cei care nu au. În clasă, am afișat săptămânal o listă a elevilor cu cele mai puține absențe, aceștia primind o mică recompensă. Am mers pe diversificarea și atractivitatea activităților extracurriculare. Am organizat întâlniri între elevi de clase și de niveluri diferite. Le-am stimulat curiozitatea astfel încât să meargă să împrumute cărți de la biblioteca școlii, deoarece acasă nu au aceste resurse. Am invitat părinții la școală și i-am implicat în diverse activități ale clasei alături de copiii dumnealor. Am păstrat legătura permanentă cu familiile elevilor cu risc de abandon școlar și prin intensificarea vizitelor la domiciliu.

Și colega Danielei, învățătoarea Magdalena Ghiță, a implementat în sala sa de clasă o serie de măsuri speciale pentru a combate absenteismul. A transformat sala într-un spațiu de poveste în care elevii intră cu drag și învață cu plăcere. A umplut pereții cu planșe viu colorate. Ca să-i țină atenți a inventat personajul Zâna Anotimp. Este datoria și plăcerea elevilor ca, odată cu trecerea de la un anotimp la altul, să o înveșmânteze în ton cu vremea de afară.

Am încercat să transform școala în a doua familie pentru elevii mei. Am urmărit să-i fac să fie prieteni, să colaboreze cât mai mult. Din acest motiv, aranjez măsuțele diferit în fiecare săptămână și schimb locul fiecăruia. Am avut de asemenea, o strânsă colaborare cu părinții și am reușit să-i implic cât mai activ în viața elevilor. De exemplu, am avut o mămică analfabetă care a lucrat concomitent cu fetița ei, ceea ce a adus un plus de voință elevei de a veni la școală și de a învăța.

Una dintre activități extrașcolare cu rezultate foarte bune în ceea ce privește numărul mare al elevilor prezenți la clasă este Ziua de poveste. În fiecare vineri, doamna învățătoare vizionează pe calculator alături de elevi povești specifice vârstei. După ce narațiunea se încheie, copiii rescriu povestea împreună.

Empatizarea cu elevii are un rol extrem de important în fiecare zi a vieții lor școlare. De asemenea, colaborarea strânsă dintre învățător, elev și familie atrage după sine rezultate excepționale.

Programul Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii face parte dintr-un pachet de 11 cursuri pe care REF Romania le-a pregătit cadrelor didactice în cadrul proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Bursele au fost acordate în scopul încurajării eforturilor depuse pentru punerea în practică zi de zi, în activitatea didactică, a noțiunilor învățate pe parcursul formării. Scopul este atragerea și/sau menținerea în școală a resurselor umane calificate. Stimulentul a fost acordat în baza evaluării performanței fiecărui participant din proiect, în funcție de planul de dezvoltare profesională stabilit împreună cu formatorul/mentorul la începutul programului de formare. Criteriile de performanță trebuie să includă mai mulți indicatori, printre care creșterea ratei de frecvență școlară a copiilor în situații de risc educațional, îmbunătățirea performanțelor educaționale ale copiilor din clasa cadrului didactic care beneficiază de stimulentul pentru performanță și, desigur, criteriu calitativ – Cristina GRIGORE, expert măsuri de sprijin CIPE.

Beneficiarii burselor REF Romania din proiectul CIPE de la Școala Gimnazială Bărbulești, jud. Ialomița:

 • Ștefania Răducanu
 • Mihaela Ranteș
 • Maria Vasilescu
 • Daniela Saghin
 • Anișoara Neagu
 • Maria Mihai
 • Magdalena Ghiță
 • Leonard Enache
 • Iuliana Dumitrescu
 • Silvia Canacheu
 • Nicoleta Călin
 • Maria Daniela Cristea