Bursele REF Romania pentru cadrele didactice din proiectul CIPE

Fundația Roma Education Fund Romania a oferit 40 de burse cadrelor didactice care au urmat cursul de formare profesională Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii, și care au aplicat apoi ce au învățat în școala în care predau și, desigur, au avut rezultate foarte bune.

Programul Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii face parte dintr-un pachet de 11 cursuri pe care REF Romania le-a pregătit cadrelor didactice în cadrul proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Bursele au fost acordate în scopul încurajării eforturilor depuse pentru punerea în practică zi de zi, în activitatea didactică, a noțiunilor învățate pe parcursul formării. Scopul este atragerea și/sau menținerea în școală a resurselor umane calificate. Stimulentul a fost acordat în baza evaluării performanței fiecărui participant din proiect, în funcție de planul de dezvoltare profesională stabilit împreună cu formatorul/mentorul la începutul programului de formare. Criteriile de performanță trebuie să includă mai mulți indicatori, printre care creșterea ratei de frecvență școlară a copiilor în situații de risc educațional, îmbunătățirea performanțelor educaționale ale copiilor din clasa cadrului didactic care beneficiază de stimulentul pentru performanță și, desigur, criteriu calitativ – Cristina GRIGORE, expert măsuri de sprijin CIPE.

Perseverență, ambiție, munca în echipă – Florica Alecu, bursier REF Romania

Florica Alecu, dascăl la Școala Gimnazială Bora, jud. Ialomița, își construiește procesul de învățare în jurul elevului. Fiecare copil este unic și pentru fiecare în parte merită să lupți, consideră ea. Nu puține sunt ocaziile în care doamna învățătoare le-a oferit copiilor activități școlare și extrașcolare care au avut drept rezultat reducerea abandonului școlar. Pentru Florica Alecu, apartenența la etnia romă este un motiv de mândrie, iar promovarea identității rome prin cunoașterea istoriei acestui popor este o prioritate în activitatea sa didactică.

Florica Alecu este învățătoare titulară la Liceul de Arte “Ionel Perlea” din Slobozia. Are o vechime în învățământ de 23 de ani și gradul I didactic. Circa 13 ani de activitate și i-a petrecut la Școala Țăndărei, cartierul Strachina, unde a ocupat și funcția de director.

De un deceniu, ea lucrează la Școala Gimnazială Bora. Înainte să devină învățătoare, Florica a fost mediator școlar tot la Bora, unde a coordonat un proiect de alfabetizare. Între timp, elevii săi de altă dată au devenit părinții învățăceilor ei de astăzi.

Am intrat cu emoție în proiectul Fundației REF Romania, gândindu-mă că nu o să mă descurc. Prin perseverență, ambiție și muncă în echipă, consider că am reușit. Elevii școlii gimnaziale Bora au beneficiat de cele mai frumoase activități școlare și extrașcolare, toate acestea conducând la creșterea stimei lor de sine, la prevenirea abandonului școlar și la promovarea identității rome.

Anul 2020 a găsit-o pe Florica predând la clasa a III-a. Prin activitățile instructiv-educative pe care le desfășoară la clasă, ea încearcă să prevină abandonul școlar. Țelul învățătoarei este ca elevii ei să termine clasa a IV-a echipați cu toate aptitudinile necesare pentru a-și continua studiile.  

Este o muncă asiduă, pentru că avem o abordare diferențiată până la individualizare. Pentru mulți dintre copiii noștri, limba română este o limbă străină. Acasă, ei vorbesc limba romani. Este o luptă continuă cu părinții copiilor pentru a-și lăsa fetele la școală. În acest sens, m-a ajutat foarte mult cursul „Părăsirea timpurie a școlii”, deoarece, prin metodele învățate în cadrul cursului, am reușit să formăm o clasă de A doua șansă, care va funcționa în cadrul ISJ Ialomița, printr-un proiect al Ministerului Educației și Cercetării. Metodele participative din cadrul cursului „Educație interculturală” i-a atras pe copiii mei, pentru că era un mod de abordare diferit. Prin aceste metode, școala era altfel, iar ei au reușit să își însușească mult mai repede deprinderile de citit, scris, socotit, povestit după imagini, alcătuire de compuneri, de creșterea stimei de sine, de asumare a identității. De aceea, la clasa mea am propus opționalul „Educația incluzivă”, pentru ca elevii să învețe să se accepte și să învețe unii de la ceilalți.

            “Dacă eu am reușit, veți reuși și voi! Dacă eu am putut, veți putea și voi! Tratare diferențiată până la individualizare!” – acestea sunt sloganurile școlii în care Florica crede cu tărie.

Copiii noștri au nevoie de modele, iar noi, cei care avem o “brumă de carte”, trebuie să-i facem să înțeleagă că numai prin educație vom reuși.

Am tratat fiecare elev în funcție de nevoile sale individuale

O altă bursieră REF Romania de la școala Bora este Mariana Roibu, profesor titular la Liceul de Arte “Ionel Perlea” din Slobozia. Mariana lucrează în învățământ de 30 ani și are gradul didactic I. A fost director al Școlii Generale nr.1 Slobozia, unitate la care erau arondate Școala cu clasele I–IV Bora, Grădinița Bora și grădinița din cartierul de case din zona școlii.

După înființarea Școlii Gimnaziale Bora, Mariana a preluat și orele de fizică de acolo, alături de cursurile predate la Liceul de Arte.

Nu mi-a fost foarte greu să mă adaptez, datorită experienței anterioare, cât și faptului că am fost fascinată dintotdeauna de obiceiurile și de tradițiile acestei etnii, de portul tradițional atât de viu colorat, de talentul nativ în muzică și în meșteșuguri. Realizez acum, când scriu aceste rânduri, că nu am privit niciodată acești copii altfel decât pe ceilalți. M-am integrat repede și datorită colaborării cu ceilalți dascăli ai școlii. O contribuție deosebită a avut faptul că am parcurs cursuri referitoare la interculturalitate și la incluziune, la prevenirea abandonului școlar, programe care m-au ajutat în abordarea diferențiată. Implicarea în diferite proiecte și parteneriate, diversitatea activităților desfășurate cu elevii de aici, antrenarea lor în cât mai multe activități extrașcolare au dus la creșterea stimei de sine, la dezvoltarea sentimentului de mândrie atunci când întâlnesc reprezentanți ai etniei lor care au reușit să învingă prejudecățile.     

Și Mariana crede, asemenea Floricăi, că munca în echipă a condus spre astfel de rezultate.

Într-adevăr, la Bora, elevii, profesorii și părinții formează o echipă și suntem mândri de progresul pe care l-am făcut împreună.