Campanii de informare și conștientizare

PROIECT 2016-2017 – CAMPANIA de comunicare ”Țară, țară … vrem copii educați!”

Vă amintiți jocurile copilăriei, învățate la grădiniță, în școală, în spatele blocului sau pe ulița satului? Mima, elasticul, leapșa, frunza, 1-2-3 la perete stop, faț-ascunselea, telefonul fără fir, șotron, țară – țară, vrem ostași…. Sunt jocuri frumoase, tradiționale, sunt acele jocuri ale copilăriei care ne aduceau împreună. Eram împreună o echipă de copii care nu ținea cont de grupuri defavorizate sau etnie.  Eram copii din comunitatea locală care ne bucuram de un start frumos în viață și de un zâmbet autentic care nu umbrea, chiar dacă nu trăiam în cele mai fericite condiții.

 

Există însă un drum (anevoios) de acasă, de la educația familială, la educația preșcolară din grădiniță și școală, pe care copiii romi îl parcurg cu greu. Conform raportului Băncii Mondiale, rata de înscriere la grădiniță a copiilor romi de vârstă 3-6 ani este mult sub cea a populației majoritare, 37% la copii romi vs. 77% la copii ne-romi.

 

Acesta trebuie încurajat atât de comunitățile locale, de autoritățile centrale prin politicile educaționale prioritare, cât și prin inițiativa privată a companiilor de a sprijini punctual activități cu impact direct asupra creșterii procentului de integrare.

REF România susține Strategia Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice privind Educația Timpurie, prin care România și-a stabilit un indicator privind cuprinderea unui procent de 70% dintre copiii romi cu vârste între 3 şi 6 ani în învățământul preșcolar.

Spijină inițiativa REF România de a construi cele mai bune oportunități de acces la educație, cele mai bune modele de educație parentală și cele mai frumoase modele de integrare și adaptare la societate a copiilor. Susține cauza REF România de prevenire a abandonului școlar prin măsuri ce vizează accesul la educația timpurie (preșcolară și ante preșcolară) și școlară a copiilor de etnie romă și a celor din comunități marginalizate.

 

Urmărește evenimentele Fundației Roma Education Fund Romania, organizate în cadrul campaniei de conțtientizare și sprijină educația pentru toți!.

Fundația Roma Education Fund (REF) Romania are onoarea de a vă invita la vernisajul expoziției „Țară, țară… vrem copii educați!”.

 

FUNDAȚIA ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA a organizat evenimentul de vizionare a filmului documentar ”Valea Plângerii”, în cadrul campaniei ”ȚARĂ, ȚARĂ … VREM COPII EDUCAȚI!”

 

Campania ”ȚARĂ, ȚARĂ … VREM COPII EDUCAȚI!” – 16 iunie 2016, cu ocazia Zilei Limbii Romani – UNESCO

 

FUNDAȚIA ROMA EDUCATION FUND ROMÂNIA organizează evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Limbii Romani – 16 iunie, în cadrul campaniei ”ȚARĂ, ȚARĂ … VREM COPII EDUCAȚI!”.

 

Campania ”ȚARĂ, ȚARĂ … VREM COPII EDUCAȚI!” continuă! REF România vă invită să donați rechizite pentru aproximativ 300 de copii de vârstă pre/ școlară din județele: Bihor, Sălaj, Mureș, Dâmbovița, Călărași și Ialomița