Cazul economic pentru o mai bună sănătate a romilor prin atenția la educația timpurie a copiilor

Articol original publicat de EPHA în 29 iunie 2017, autor Dănuţ Dumitru, Roma Early Childhood Development Fellow

O inițiativă comună între Programul de Sănătate Publică al EPHA (European Public Health Alliance) și Programul de educație timpurie a copilului al Open Society Foundations (OSF) urmărește să pună în discuție tema dezvoltării/educației timpurii a copilului, ca parte din direcția mai largă privind sănătatea romilor. O bună stare de sănătate reprezintă o piatră de temelie în dezvoltarea copiilor. Starea de sănătate are un impact nu doar asupra educației și stării de bine dar și asupra șanselor ulterioare în viață și este important ca organizațiile care activează în ambele domenii să lucreze în tandem pentru rezultatele cele mai bune. O grădiniță sănătoasă poate să se bucure de rezultate impresionante!

Ca membru al EPHA, Eurochild, scoate în evidență, în strategia de investiție centrată pe copil, că într-un mod similar cu educația și îngrijirea timpurie incluzivă dar și o calitate înaltă aserviciilor de sănătate va rezulta într-o societate  egală. În loc ca cea mai mare parte a resurselor să fie direcționată către tratarea bolilor, investițiile au nevoie să fie direcționate către promovarea sănătății și către măsuri de prevenire. Pentru a îmbunătăți sănătatea copiilor, mai mult accent e necesar a fi pus pe promovarea dietelor sănătoase și a exercițiului fizic, în legătură directă fiind reglementările privind marketingul adresat copiilor.

Deja există o serie de proiecte care se concentrează pe dezvoltarea timpurie a copilului, precum proiectul de cercetare Childonomics care urmărește să dezvolte un instrument pentru a determina randamentul social și economic pe termen lung al investițiilor direcționate către copii. Instrumentul va include un model economic care ține cont de costurile diferitelor servicii și abordări pentru sprijinul copiilor și familiilor în situații de vulnerabilitate.

Un alt exemplu este proiectul Ready Set Go! care a sprijinit peste o mie de copii și familii rome din România. Sistemul de protecție al copiilor din România a trecut deja printr-o transformare semnificativă în ultimii 15 ani. În anul 2000, 100 000 de copii erau instituționalizați cu precădere în instituții cu mulți beneficiari. La sfârșitul anului 2014, 58 178 de copii erau oficial în grija statului, din care 8892 instituționalizați. În zilele noastre, sistemul de protecție al copilului este mai diversificat, oferind o gamă de servicii orientate către familie pentru copiii care nu au posibilitatea de a trăi cu părinții precum și servicii suport pentru familiile vulnerabile. La nivel European, societatea civilă romă și pro-romă cere mai multă atenție direcționată dinspre Bruxelles către educația timpurie a copiilor – esențială nu doar pentru asigurarea și întărirea dimensiunii sociale a UE, dar și pentru creșterea economică și a numărului de locuri de muncă. Contribuția pe care o poate aduce pe piața forței de muncă europene potențialul neutilizat al comunității roma este imensă. Astfel, copiii romi nu ar trebui lăsați la urmă cu identificarea de soluții sustenabile, cu scopul de ai sprijinii pentru a creste probabilitatea de a avea access egal pe piața forței de muncă.

De aceea este crucială prezentarea temelor privind sănătatea și educația timpurie a copiilor romi într-un context economic și de aceea EPHA a participat la recentul Forum Economic de la Bruxelles (unul din cele mai importante eveniment din calendarul European care aduce alături peste 800 de reprezentanți ai mediului de afaceri, din educație și ai societății civile) pentru expune aceste argumente comunității de afaceri.

Cel de-al 17-lea Forum a identificat 3 provocări cheie cu care Europa se confruntă: adresarea inegalităților în contextului unei creșteri economice modeste; viitorul economiei UE în trecerea de la 28 de membri la 27; și efectele migrației asupra economiei și societății europene. Discursul lui George Soros a subliniat nevoia ca UE să răspundă provocărilor curente prin a-și susține valorile și prin interacțiunea cu cetățenii pentru a construi momentum pentru schimbare pozitivă; iar Vice-Președintele Dombrovskis al Comisiei Europene a întârit nevoia de a promova politici care urmăresc dezvoltarea sustenabilă și incluziunea socială în același timp, subliniind recentele initiative precum Pilonul Drepturilor Social ca emblem a intențiilor Comisiei în această arie.

Alți vorbitori au arătat că, deși Europa continuă să se confrunte cu provocări date de continua criză a migrației, sunt și oportunități – Europa poate beneficia economic de pe urma abilităților și aptitudinilor celor care sunt dispuși să îmbrățișeze valorile europene.

Cu o economie a UE aflată la răscruce, nu este un alt timp mai bun pentru sublinierea importanței sănătății îmbunătățite ca pre-condiție pentru creștere economică. Măsuri care abordează inegalitățile în sănătate precum cele experimentate de copiii romi ar trebui să fie la baza acestor discuții economice, pe măsură ce UE își așează direcția viitoare.