CIPE – Educație nonformală pentru o școală Altfel

În perioada august-septembrie, cadrele didactice din școlile gimnaziale Gostinari (jud. Giurgiu), „Miron Neagu” Sighișoara (jud. Mureș), Bora (jud. Ialomița), Gălbinași (jud.Călărași), „Gheorghe Manu” – Budești (jud.Călărași) și „Al. I.Cuza” Podu Iloaiei (jud. Iași) participă la un curs de educație nonformală, susținut de experții Asociației Proeuro-Cons.

Sesiunea de formare face parte din pachetul de cursuri oferit de Fundația Roma Education Fund Romania profesorilor și directorilor din școlile incluse în proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

De ce non-formal? Ȋntr-o lume sufocată de formal (şi de formalism), în care simţi că te ofileşti pe zi ce trece precum o plantă întemniţată într-o încăpere obscură şi apăsătoare, într-o lume în care suntem reduşi la atribute şi la roluri uneori fără sens, pe care le jucăm în plan social, se deschide o fereastră prin care pătrunde o briză proaspătă şi o rază de lumină- EDUCAȚIA NONFORMALĂ – Anamaria Burada, formator.

În opinia formatorului Anamaria, programul “Educație nonformală pentru o școală Altfel” vine în întâmpinarea cadrelor didactice interesate să realizeze o învățare centrată pe formarea și pe dezvoltarea de competențe transversale, o învățare aplicată, ale cărei achiziții să fie utile în viața de zi cu zi.

Testimonial – Diana Bordeianu, cadru didactic Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, Iași

Educația nonformală este parte a procesului fundamental de promovare a învăţării pe tot parcursul vieţii (Lifelong Learning Process), considerată ca fiind partea esenţială a educaţiei. Cursul la care am participat cu entuziasm a pus accent pe importanţa încurajării progresului acestui tip de educație oferind informaţii şi exemple de bună practică, metode utile, eficiente în formarea de competențe și abilităţi, acumularea de experienţe şi cunoştinţe. Formatorii au încurajat promovarea valorilor precum cetăţenia activă, drepturile omului, toleranţă, dreptate socială, dialogul între generaţii, pace şi înţelegere interculturală, educația nonformală fiind recunoscută ca un răspuns puternic şi de calitate la diferite necesităţi ale omului modern.

Dezbătând informațiile prezentante și corelând cu experiențele la catedră împărtășite de colegii de la curs, am concluzionat că educaţia nonformală este un act complementar al educaţiei formale şi informale. Aceasta se realizează în familie, în școală, prin activități de parteneriat cu diferite instituţii sociale şi culturale, comunitatea locală sau societatea civilă. Activitățile nonformale constituie imboldul ce motivează și mobilizează actul învățării, responsabilizează, valorizează și angajează elevul în acțiuni atractive, eficiente, diversificate ce contribuie la dezvoltarea sa personală, fiind cuprinse în planuri şi programe flexibile, diferite de „încorsetările” educaţiei formale. Acestea permit creşterea gradului de individualizare a educaţiei cât şi formarea unor competenţe complementare.

În plus, pe parcursul cursului am cunoscut oameni motivați și dedicați profesiei, iubitori de copii, cu dorință de a stimula și implica din ce în ce mai mulți profesori în activități ce ajută elevul „a se descoperi”, a se manifesta și exprima liber, a-și exprima părerile, a se manifesta fără teama de a fi notat. Am apreciat dezinvoltura și implicarea dnei Simona Sotirescu, dar și priceperea dlui Ionuț Bolog în a ne iniția în utilizarea aplicațiilor care facilitează și învățarea online: Google forms, Kahoot, LearningApss.

„Dacă dorești un an de belșug, cultivă cereale, dacă dorești zece ani de prosperitate, planează copaci, dacă dorești o sută de ani de prosperitate, crește oameni! Metodele învățate în cadrul cursului de educație nonformală sunt instrumente necesare pentru a dezvolta în continuare abilități și aptitudini (învățare prin practică). Asta a făcut acest curs, ne-a oferit instrumentele pentru a crește oameni și pentru a produce 100 de ani de prosperitate” – Florica Alecu, cadru didactic la Școala Gimnazială Bora din Slobozia.

Educaţia neconvenţională ne converteşte în propriii noştri sculptori, descoperind cu fiecare muşcătura a dălţii faţete necunoscute, dar valoroase ale personalităţii, însuşiri pe care le credeam pierdute şi care ne întregesc neîncetat într-o continuă devenire. Datorită capacității de a transmite valori și de a crea atitudini pozitive în mod eficient și durabil, are loc în învățământ o creștere a importanței și a valorii formative a activităților de educație nonformală, aceste activități noi contribuind la dezvoltarea personală și socială a elevilor şi la dezvoltarea sentimentului apartenenței la comunitatea locală, națională şi europeană. Nonformalul oferă un câmp motivaţional mai larg şi mai deschis procesului de formare-dezvoltare a personalităţii elevului, având o capacitate rapidă de receptare a tuturor influenţelor pedagogice informale, aflate, altfel, într-o expansiune cantitativă greu controlabilă – prof. drd. Anamaria Burada.

„Cursul Educația nonformală pentru o școală Altfel este o poartă larg deschisă profesorului de azi. Consider că lucrurile pe care le-am învățat urmând acest curs sunt utile prin actualitatea contextului în care ne aflăm. Printre punctele forte ale cursului, pot menționa claritatea comunicării, empatia și relevanța informației. Grație acestui curs, mi-am îmbunătățit cunoștințele în ceea ce privește Tipologia parteneriatelor educaționale nonformale și utilizarea TIC  în proiectarea și evaluarea activităților educaționale formale și nonformale. Apreciez că fac parte din grupul de profesori care au beneficiat de privilegiul de a fi cursanți ai REF România” – profesor Violeta Vodă.

„Cursul de educație nonformală a fost foarte interesant. Am învățat lucruri noi pe care să le folosim în procesul instructiv- educativ și să elaborăm proiecte educaționale nonformale care să vină în ajutorul elevilor, punând accent pe aptitudinile și competențele acestora” – Mariana Postole, cadru didactic.

Proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este implementat alături de Casa Corpului Didactic (CCD) Sibiu și Casa Corpului Didactic (CCD) București. Până în prezent, 310 de cadre didactice au urmat cursurile:

  • Abordarea creativa a curriculumului în învățământul preșcolar – Preda Viorica și Borțeanu Silvia, formatori CCD București.
  • Abodarea integrată a curriculumului în învățământul primar – Bărbulescu Gabriela și Niculae Elena, formatori CCD București.
  • Abordarea interdisciplinară a continului curricular în învățământul preuniversitar – Buzuriu Mariana, Urea Marcela,  Coropețchi Constantin, formatori CCD Sibiu.
  • Educație interculturală pentru o școală nouă – Galață Mircea,  Zămăcău Vasile – formatori CCD Sibiu și Gavrilă Minodora, Bolojan Georgeta – formatori CCD București.
  • Managementul comunicării școala-familie – Crețulescu Livia Maria, Marcu Cristina Paraschiva, Sacaleris Daniela Ioana – formatori CCD Sibiu și Tatu Adina, Ghebici Sultana – formatori CCD București.
  • Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii – Claudiu Ivan, formator și expert REF Romania.
  • Managementul proiectelor educaționale – Șubă Firuța Gabriela, Nițu Dana Rucsandra – formatori CCD București și Seusan Mihaela, Sacaleris Daniela – formatori CCD Sibiu.
  • Tehnici de predare și activități de tip outdoor – Sorana Olaru, formator.

În săptămânile viitoare, vom începe cursul de Istoria și tradițiile romilor alături de formatorul Maria Luiza Medeleanu, expert educațional REF Romania și vom lansa o sesiune de formare în domeniul Egalitate de șanse și gen.