Cognitrom, busola către o viitoare carieră

Începând cu anul școlar 2019-2020, consilierii școlari și vocaționali ai fundației REF Romania folosesc în școlile incluse în proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” (cod MySmis 2014: 106443) bateria Cognitrom. Acest produs le oferă experților o serie complexă de teste psihologice care ajută atât în orientarea școlară și profesională, cât și în evaluarea dezvoltării, evaluarea gradului de pregătire pentru şcoală și evaluarea longitudinală a dezvoltării competenţelor copiilor și adolescenților. Platforma Cognitrom poate fi folosită pentru testarea preșcolarilor, elevilor din școală primară dar și pentru cei din gimnaziu. Testele psihologice Cognitrom au fost utilizate de consilierii școlari și vocaționali pentru a-i sprijini pe elevii de clasa a VIII-a, beneficiari ai proiectului, să se orienteze în carieră potrivit pasiunilor și aptitudinilor fiecăruia.

Consilierul școlar și vocațional Adrian Moldovan ne explică mai jos care sunt beneficiile acestei platforme.

„Platforma Cognitrom se constituie într-un instrument eficient, adaptabil și diversificat de evaluare psihologică pentru elevii de gimnaziu. De asemenea, dat fiind faptul că elevul nu poate fi înțeles cu adevărat decât dacă analizăm și evoluția sa în mediul familial, platforma Cognitrom constituie un avantaj în sensul în care evaluează elevul și din perspectiva părinților. Tot pe această linie, a înțelegerii elevului prin prisma mediului în care se desfășoară, testele platformei oferă posibilitatea ca și profesorii elevului să ofere informații necesare în realizarea unui profil coerent al acestuia.

Punctele tari ale acestei baterii de teste constau în posibilitatea de a fi folosită atât individual, cât și colectiv. Testele sunt variate, vizând o gamă largă de abilități ale elevului, aspectele ce țin de stilul de învățare, de planul relațional, precum și de profilul lui de personalitate. Un avantaj deosebit îl constituie adaptabilitatea probelor, acestea putând fi modificate sub forma unor interviuri, mai ales acolo unde problemele de citire împiedică elevul să parcurgă testul în mod obișnuit.

Sursa fotografiei pexel.com

Platforma reprezintă o oportunitate și pentru procesul de orientare școlară și profesională, testele de interese pe care le conține, pe lângă cele de abilități,  permițând o mai bună înțelegere a preferințelor atitudinale ale elevului pentru anumite domenii profesionale. În această privință, am obținut rezultate bune în sprijinirea elevilor pentru a înțelege care sunt opțiunile lor afective privind câmpul profesional. Este important pentru aceștia să își descopere interesul, abia apoi fiind implementați pași de avansare către domeniul țintit.

Rad Albert, clasa a VIII-a – Studiu de caz

Pentru o descriere aplicată a modului în care testele platformei Cognitrom facilitează autocunoașterea, voi folosi exemplul elevului Rad Albert, din clasa a VIII-a, de la școala Dumbrăvioara Mureș.

Consilierea elevului a fost organizată în jurul nevoii sale de orientare spre un liceu potrivit profilului personal. Printre mijloacele folosite pentru atingerea acestui scop un rol important l-au avut probele ce se regăsesc în platforma mai sus amintită. Am adaptat și folosit itemi care l-au ajutat pe elev la o mai bună conștientizare a propriilor aptitudini, atât congnitive, cât și non-cognitive. Acesta este un pas important, deorece mulți elevi au o noțiune despre propriile aptitudini, dar prin aceste mijloace obiective de testare devin încrezători și în alte aptitudini pe care le au, dar pe care le-au neglijat din diferite motive. La fel și în acest caz, deși elevul era concentrat pe un anumit parcurs liceal, atenția lui a fost orientată și către alte posibilități.

De asemenea, evaluarea propriilor interese profesionale și atitudinilor față de muncă și învățare (cu ajutorul chestionarelor de interese și valori) i-a permis să-și contureze un profil profesional, în raport cu tipologia lui Holland care propune diferite domenii de activitate, în asociere cu diferite tipuri de personalitate. Au fost evaluate și aspecte ale personalității ce țin de modul de relaționare, pentru a compara aceste informații cu cerințele de interacțiune socială asociate profilelor vizate de elev. Toate aceste informații au fost folosite în realizarea profilului ocupațional personal și compararea lui cu cele peste o mie de profiluri oferite de platforma Cognitrom.

Decizia de orientare școlară a elevului, bazată și pe informațiile mai sus menționate, a fost una cu un grad mai mare de apropiere de propriile aptitudini, interese, valori și stil personal. Această decizie s-a concretizat în alegerea unui liceu tehnologic, cu un profil de zidar-pietrar-tencuitor.

În esență, platforma Cognitrom este un instrument care ușurează munca specialiștilor și permite furnizarea de informații cheie pentru munca lor directă cu beneficiarii serviciilor de consiliere”.

Proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” (cod MySmis 2014: 106443), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 a început în aprilie 2018 și se va încheia în 2021. În cadrul proiectului oferim servicii educaționale de calitate unui număr de 820 de copii din 7 școli din jud. Mureș.