Competență, inovare și profesionalism în educație– ID 105682

Competență, inovare și profesionalism în educație– ID 105682

Proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație”, finanțat prin Programul Operational Capital Uman (POCU), Axa prioritară „Educație și competențe”, Componenta 1 – „Profesori motivați în școli defavorizate”, are ca obiectiv principal Îmbuntățirea competenelor personalului didactic din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar și gimnazial) și a managerilor de școli, în vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate, orientate spre nevoile copiilor/elevilor și ale unei coli incluzive, pentru un numr de minim 300 persoane din cele 10 gradinițe/școli defavorizate ale proiectului aferente regiunilor Sud Muntenia, Centru și Nord Est, prin formare profesională continuă și activități inovatoare de mentorat didactic și de stimulare/motivare a cadrelor didactice calificate de a ramane în școlile țintă defavorizate din cadrul proiectului.

Perioada de implementare: 30 luni (30 Aprilie 2018 – 29 Octombrie 2020)

Partenerii proiectului:

Partener 1: Casa Corpului Didactic Sibiu

Partener 2: Casa Corpului Didactic București

Grup ţintă:

300 persoane din categoria „Personal didactic din învățământul preuniversitar”:

 • 36 educatori – nivel preșcolar;
 • 94 învățători – nivel primar;
 • 168 profesori – nivel gimnazial (inclusiv personal de sprijin);
 • 15 persoane echipa managerială școli defavorizate;

Principalele activitati ale proiectului:

 • Furnizarea programelor de formare dezvoltare competențe transversale specifice pentru educatori, învățători, profesori
 • Furnizarea programelor de formare dezvoltare competențe transversale cu relevanță socială generală
 • Furnizarea programelor de instruire/dezvoltare a capacității profesionale a personalului didactic preuniversitar
 • Furnizarea programelor de dezvoltare de competențe transversale echipelor manageriale
 • Furnizarea serviciului de mentorat didactic pentru personalul din învatamantul preuniversitar și inființarea unei rețele de sprijin intercolegial
 • Măsuri de stimulare (subvenții, burse și premii) pentru calitate și performanță în școlile defavorizate
 • Crearea și funcționarea unui grup de suport a inițiativelor în educație (GSIE)

Principalele rezultate ale proiectului:

 • 300 cadre didactice formate în urmatoarele programe de formare: Educație nonformală; Egalitatea de șanse în educație; Managementul parteneriatului școală – familie – comunitate; Educaie intercultural pentru o coal nou;
 • 67.050 ore de formare profesională furnizate;
 • 225 cadre didactice beneficiare a programelor de instruire/dezvoltare a capacității profesionale;
 • 15 directori beneficiari ai programului de formare „Managementul proiectelor educaționale”
 • 1 Rețea de sprijin profesional intercolegial creată și funcțională;
 • 150 subvenții oferite cadrelor didactice anual;
 • 720 de burse oferite cadrelor didactice lunar (40 de burse pe parcursul a 18 luni);
 • 50 de premii oferite cadrelor didactice, personalului de sprijin sau managerilor scolari;
 • Grup de suport a inițiativelor în educație (GSIE) creat.

Locații de implementare proiect:

 • Școala Gimnazială Deaj cu structurile arondate Deaj, Ceaus și Hărănglab, Mureș
 • coala Gimnazial Nr. 4,  Apalina, Mureș
 • Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara, Mureș
 • Școala Gimnazială Barbulești, Ialomița
 • Liceul de Arte ”Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomița
 • Școala Gimnazial Nr.1, Glbinai, Călărași
 • Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu”, Budești, Călărași
 • Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Ulmeni, Călărași
 • Școala Gimnazială nr. 1, Gostinari, Giurgiu
 • Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei, Iași