Competență, inovare și profesionalism în educație– ID 105682

105682-min

Competență, inovare și profesionalism în educație– ID 105682

Proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație”, finanțat prin Programul Operational Capital Uman (POCU), Axa prioritară „Educație și competențe”, Componenta 1 – „Profesori motivați în școli defavorizate”, are ca obiectiv principal Îmbuntățirea competenelor personalului didactic din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar și gimnazial) și a managerilor de școli, în vederea promovrii unor servicii educaionale de calitate, orientate spre nevoile copiilor/elevilor și ale unei coli incluzive, pentru un numr de minim 300 persoane din cele 10 gradinițe/școli defavorizate ale proiectului aferente regiunilor Sud Muntenia, Centru și Nord Est, prin formare profesională continuă și activități inovatoare de mentorat didactic și de stimulare/motivare a cadrelor didactice calificate de a ramane în școlile țintă defavorizate din cadrul proiectului.

Perioada de implementare: 30 luni (30 Aprilie 2018 – 29 Octombrie 2020)

Partenerii proiectului:

Partener 1: Casa Corpului Didactic Sibiu

Partener 2: Casa Corpului Didactic București

Grup ţintă:

300 persoane din categoria „Personal didactic din învățământul preuniversitar”:

 • 36 educatori – nivel preșcolar;
 • 94 învățători – nivel primar;
 • 168 profesori – nivel gimnazial (inclusiv personal de sprijin);
 • 15 persoane echipa managerială școli defavorizate;

Principalele activitati ale proiectului:

 • Furnizarea programelor de formare dezvoltare competențe transversale specifice pentru educatori, învățători, profesori
 • Furnizarea programelor de formare dezvoltare competențe transversale cu relevanță socială generală
 • Furnizarea programelor de instruire/dezvoltare a capacității profesionale a personalului didactic preuniversitar
 • Furnizarea programelor de dezvoltare de competențe transversale echipelor manageriale
 • Furnizarea serviciului de mentorat didactic pentru personalul din învatamantul preuniversitar și inființarea unei rețele de sprijin intercolegial
 • Măsuri de stimulare (subvenții, burse și premii) pentru calitate și performanță în școlile defavorizate
 • Crearea și funcționarea unui grup de suport a inițiativelor în educație (GSIE)

Principalele rezultate ale proiectului:

 • 300 cadre didactice formate în urmatoarele programe de formare: Educație nonformală; Egalitatea de șanse în educație; Managementul parteneriatului școală – familie – comunitate; Educaie intercultural pentru o coal nou;
 • 67.050 ore de formare profesională furnizate;
 • 225 cadre didactice beneficiare a programelor de instruire/dezvoltare a capacității profesionale;
 • 15 directori beneficiari ai programului de formare „Managementul proiectelor educaționale”
 • 1 Rețea de sprijin profesional intercolegial creată și funcțională;
 • 150 subvenții oferite cadrelor didactice anual;
 • 720 de burse oferite cadrelor didactice lunar (40 de burse pe parcursul a 18 luni);
 • 50 de premii oferite cadrelor didactice, personalului de sprijin sau managerilor scolari;
 • Grup de suport a inițiativelor în educație (GSIE) creat.

Locații de implementare proiect:

 • Școala Gimnazială Deaj cu structurile arondate Deaj, Ceaus și Hărănglab, Mureș
 • coala Gimnazial Nr. 4,  Apalina, Mureș
 • Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara, Mureș
 • Școala Gimnazială Barbulești, Ialomița
 • Liceul de Arte ”Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomița
 • Școala Gimnazial Nr.1, Glbinai, Călărași
 • Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu”, Budești, Călărași
 • Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Ulmeni, Călărași
 • Școala Gimnazială nr. 1, Gostinari, Giurgiu
 • Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei, Iași