Profesorii bine pregătiți au doar elevi fericiți

Fundația Roma Education Fund Romania împreună cu partenerii săi – Casa Corpului Didactic din Sibiu și Casa Corpului Didactic din București – au început în 2018 implementarea proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, județ Iași

De la începutul proiectului și până în prezent, 105 cadre didactice au absolvit deja două dintre cursurile trecute în programa CIPE: „Abordarea interdisciplinară a conținului curricular în învățământul preuniversitar” și “Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii”. Trainerii primului curs au fost specialiștii Casei Corpului Didactic din București Buzuriu Mariana, Coropețchi Constantin și Urea Marcela. Trainerul celui de-al doilea curs a fost sociologul Claudiu Ivan, unul dintre experții Roma Education Fund Romania.


Școala Gimnazială Nr.1 Gălbinaşi, județ Călărași
  • „Abordarea interdisciplinară a conținului curricular în învățământul preuniversitar”. Scopul cursului este de a dezvolta competențe diferite precum cele care urmăresc proiectarea, organizarea si desfășurarea procesului de predare – învățare – evaluare centrat pe formarea competențelor elevilor. Urmărește de asemenea să ajute cadrele didactice în utilizarea resurselor info-documentare pe suporturi multiple în procesul de predare-învățare- evaluare sau să manifeste deschidere față de tendințele novatoare necesare dezvoltării profesionale.

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” Podu Iloaiei, județ Iași
  • „Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii”. Cursul urmărește abilitarea cadrelor didactice și a directorilor instituțiilor de învățământ în gestionarea eficientă a fenomenului de prevenire a abandonului școlar. Elaborarea unor sisteme de avertizare/ de intervenție timpurie pentru a identifica/sprijini copiii aflați în risc de abandon școlar – unul dintre obiectivule cursului .

Școala Gimnazială Nr.1 Gălbinaşi, județ Călărași

În plus, proiectul CIPE beneficiază de suport inedit al Asociației Ascendis, unul dintre cei mai mari furnizori de training din România. Trainerii Bogdan Dîrjan și Andrei Gosu, managing partner Ascendis, au ținut deja două cursuri speciale. „Atitudinea naște atitudini” la Școala Gimnazială din Bora, județul Ialomița, și o sesiune de leadership despre cum îi motivezi pe elevi la Școala Gimnazială din Gălbinași.

Sesiunile oferite de Ascendis și Roma Educaton Fund Romania fac parte din din componenta offline a „Rețelei de  sprijin intercolegial”, grup înființat în cadrul proiectului  „Competență, inovare și profesionalism în educație”.