Comunicat de presă – Oportunități de învățare pentru cadrele didactice din 10 școli din România

  [27 iunie 2018]

Cadre didactice mai bine pregătite pentru copii, alături de REF Romania, CCD Sibiu și CCD București!

Oportunități de învățare pentru cadrele didactice din 10 școli din România

București, 27 iunie 2018 – Fundația Roma Education Fund (REF) Romania anunță lansarea proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul va fi implementat de Fundația Roma Education Fund (REF) Romania, alături de Casa Corpului Didactic (CCD) Sibiu și Casa Corpului Didactic (CCD) București.

Proiectul CIPE se va desfășura în perioada 30 aprilie 2018 – 29 octombrie 2020 și va implica, prin oferirea de instruire, suport și sprijin didactic, cadrele didactice din 10 școli din România de la nivelul regiunilor de dezvoltare Sud Muntenia, Centru și Nord-Est. În total, un număr de 300 de cadre didactice vor fi implicate în programele de formare profesională din cadrul proiectului.

Proiectul vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar (preșcolar, primar și gimnazial) și a managerilor de școli, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile copiilor/elevilor și ale unei școli incluzive. Un număr de minim 300 cadre didactice vor participa la activități de formare profesională continuă și activități inovatoare de mentorat didactic și de stimulare/motivare a cadrelor didactice calificate de a rămâne în școlile din cadrul proiectului.

Proiectul are o abordare integrată, cu dublu impact, care cuprinde atât oportunități de instruire (furnizarea unui pachet de formare profesională pentru consolidarea de competențe transversale specifice, generale și instruiri inovative și nonformale, concretizat prin 11 tipuri de instruiri), cât și asistență și mentorat după instruire (oferită pe tot parcursul proiectului) astfel încât, în școlile țintă, să putem pregăti cadre didactice pentru societatea viitorului și pentru susținerea aspirațiilor copiilor.

Următoarele 10 școli de la nivelul celor 3 regiuni de dezvoltare vor fi implicate în proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE):

  1. Școala Gimnazială Nr. 1 Gălbinași (jud. Călărași)
  2. Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu” Budești (jud. Călărași)
  3. Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Ulmeni, structura 2, comuna Ulmeni (jud. Călărași)
  4. Școala Gimnazială Nr. 1 Gostinari (jud. Giurgiu)
  5. Școala Gimnazială Bărbulești (jud. Ialomița)
  6. Școala Gimnazială Bora, structură a Liceului de Arte ”Ionel Perlea”, Slobozia (jud. Ialomița)
  7. Școala Gimnazială Deaj, structurile din Deaj, Ceuaș și Hărănglab (jud. Mureș)
  8. Școala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighișoara (jud. Mureș)
  9. Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina Municipiul Reghin (jud. Mureș)
  10. Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” Podu Iloaiei (jud. Iași).

Proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 6.663.554,78 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 5.664.021,57 lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Ionela Cristea, Director de programe, 021 2000 600, ionela.cristea@romaeducationfund.ro.

*** Fundația Roma Education Fund (REF) Romania – Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.