Comunicat de presă – Start proiect în educație marca REF Romania!

  [27 iunie 2018]

Start proiect în educație marca REF Romania!       

Oportunități educaționale de calitate pentru 820 de copii din 6 școli din România

București, 27 iunie 2018 – Fundația Roma Education Fund (REF) Romania anunță lansarea proiectului „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” (cod MySmis 2014: 106443), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul se va desfășura în perioada 11 aprilie 2018 – 10 aprilie 2021 și va implica, prin oferirea de servicii educaționale de calitate, un număr de 820 de copii din 7 școli din România de la nivelul regiunii de dezvoltare Centru.

Proiectul vizează atât reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu, cât și promovarea educației incluzive, prin intervenții integrate de învățare formale, non formale și informale la nivelul educației (antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar, adulților) din următoarele comunități defavorizate aferente regiunii Centru: Band, Ceuaș, Deaj, Hărănglab, Sighișoara, Apalina – Reghin.

Proiectul are o abordare integrată, cu dublu impact, care cuprinde atât măsuri preventive (furnizarea unui pachet de servicii de mentorat, orientare, consiliere școlară și vocațională, inclusiv servicii de suport pentru părinți), cât și măsuri remediale (prin furnizarea programului de tip „A doua șansă” (AdS) pentru 200 de adulți). În plus, proiectul urmărește și îmbunătățirea competențelor a 260 de cadre didactice implicate în măsuri de prevenire și corectare a părăsirii școlii prin cursuri de formare, asistență pedagogică și schimburi de bune practici.

Grupul țintă al proiectului este format din:

  • Un număr de 70 de copii de vârstă antepreșcolară care vor beneficia de servicii educaționale potrivite vârstei, alături de părinții lor;
  • Un număr de 230 de copii de vârstă preșcolară incluși în grădiniță care vor beneficia de servicii educaționale complementare programului de grădiniță;
  • Un număr de 320 de copii din ciclul primar de studii care vor beneficia de un program educațional susținut de tipul ”Școală după școală” (SdS);
  • Un număr de 200 de copii din ciclul gimnazial de studii care vor beneficia de ”Sprijin Educațional Intensiv” (SEI), program educațional dezvoltat de REF și implementat de peste 8 ani în România;
  • Un număr de 260 de cadre didactice care vor beneficia de sprijin și asistență în desfășurarea programelor educaționale în școlile incluse în proiect;
 • Un număr de 200 de adulți care vor beneficia de programul „A doua șansă” (AdS) pentru completarea studiilor.

Următoarele școli de la nivelul județului Mureș vor fi implicate în proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”:

  • Școala Profesională Band, implicând un număr de 30 de copii de vârstă antepreșcolară, 80 de copii de vârstă preșcolară, 120 de copii din ciclul primar de studii, 70 de copii din ciclul gimnazial de studii, un număr de 62 de cadre didactice și un număr de 110 adulți;
  • Școala Gimnazială Deaj, structurile din Deaj, Ceuaș, Hărănglab, implicând un număr de 40 de copii de vârstă antepreșcolară, 130 de copii de vârstă preșcolară, 180 de copii din ciclul primar de studii, 110 de copii din ciclul gimnazial de studii, un număr de 62 de cadre didactice și un număr de 90 adulți;
  • Școala Profesională Dumbrăvioara, cu structurile Școala Profesională Dumbrăvioara, sat Dumbrăvioara, și Școala Gimnazială Ernei implicând un număr de 50 de copii de vârstă preșcolară, 72 de copii din ciclul primar de studii, 30 de copii din ciclul gimnazial de studii, un număr de 40 de cadre didactice;
  • Şcoala Gimnazială Teleki Domokos Comuna Gornești, implicând un număr de 25 de copii de vârstă preșcolară, 25 de copii din ciclul primar de studii, 20 de copii din ciclul gimnazial de studii, un număr de 52 de cadre didactice
  • Școala Gimnazială Nr. 4 Apalina Municipiul Reghin, implicând un număr de 24 de cadre didactice;
  • Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara, implicând un număr de 44 de cadre didactice;
  • Școala Gimnazială „Zaharia Boiu” Sighișoara, implicând un număr de 34 de cadre didactice.

Proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 9.326.729,38 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 7.927.719,97 lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Ionela Cristea, Director de programe, 021 2000 600, ionela.cristea@romaeducationfund.ro.

*** Fundația Roma Education Fund (REF) Romania – Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație non-guvernamentală, a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.