Conferința de închidere a proiectului „Competență, inovare și profesionalism în educație”

Comunicat de presă [15.04.2021]

Fundația Roma Education Fund (REF) Romania a organizat online, pe 12 aprilie 2021, conferința de închidere a proiectului  „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul a fost implementat alături de Casa Corpului Didactic (CCD) București și Casa Corpului Didactic (CCD) Sibiu. La eveniment au participat aproximativ 90 de cadrele didactice, printre care s-au aflat și directorii școlilor partenere și reprezentanții inspectoratelor școlare județene.  

CIPE a vizat îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar și a directorilor de unități școlare în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate spre nevoile elevilor și cele ale unei școli incluzive. Fundația REF Romania și partenerii din proiect au pus la dispoziția profesorilor 11 cursuri care au cumultat în cei trei ani de proiect 68.784 de ore de formare pentru 386 de dascăli, fundația depășind grupul țintă asumant prin proiect cu 28%. Pe lângă cursurile de formare, profesorii au beneficiat de peste 10.000 de ore de mentorat, 484 de evenimente de mentorat organizate (consiliere de grup, întâlniri de lucru, asistență la lecții, lecții demonstrative), peste 350 de planuri individuale de mentorat  dezvoltate și implementate, zece planuri generale de mentorat dezvoltate la nivel de școala și mii de materiale educaționale.

“Acest proiect, prin numeroasele sale activități special create pentru a ridica gradul de competență, inovare și profesionalism în rândul cadrelor didactice și a directorilor de unități școlare, a reușit să crească calitatea actului educațional în cele 10 școli partenere. Le-am oferit dascălilor toate premizele necesare ca să își modeleze cursurile și activitățile extrașcolare astfel încât să poziționeze în centrul lor atât nevoile elevilor, cât și conceptele de incluziune și interculturalitate. Ne-am dorit să transformăm aceste școli în spații prietenoase, incluzive, în care rata absenteismului și a abandonului școlar să scadă, să îi oferim elevului șansa de a învăța într-un spațiu altfel. Am urmărit să întărim relația școală-familie-comunitate și să creștem gradul de cunoaștere în legătură cu tradițiile și istoria etnicilor romi. Sunt convinsă că numeroasele cunoștințele dobândite în cadrul acestor sesiuni de formare vor fi aplicate cu succes și în viitor. Dascălii sunt motorul schimbării și doar alături de ei putem crea noi generații de tineri foarte bine pregătiți, copii pentru care școala nu este doar un spațiu în care sunt obligați să intre, ci un univers al cunoașterii, al dezvoltării personale, al inovării” – Ionela Cristea, manager de proiect REF Romania.

În cadrul proiectului, Fundația a oferit și 358 de subvenții, burse, premii, finanțări cu ajutorul cărora școlile au achiziționat diferite materialele educaționale, dispozitive, de la videoproiectoare la table interactive și laptopuri. Mai mult, unele subvenții au fost folosite pentru a transforma interiorul și exteriorul școlilor în spații de învățare și joacă primitoare și vesele. În plus, dascălii au la dispoziție o platformă online de comunicare pe care o folosesc pentru a face schimb de idei, de materiale educaționale.

“Chiar dacă am trecut printr-o perioadă dificilă, formatorii au fost nevoiți  să se replieze și să reorganizeze cursurile.  În ciuda acestor aspecte, programele de formare s-au desfășurat în condiții optime și, mai mult decât atât, acestea și-au atins țelul. Astfel, cursurile derulate au devenit un fundament pentru trecerea la învățământul online și pentru dobândirea de către formabili a competențelor necesare educației online. Toți colegii mei, formatorii celor cinci cursuri  derulate de CCD București, au integrat în desfășurarea acestora instrumente digitale (platforme, aplicații, instrumente colaborative) de predare-învățare-evaluare. Formabilii au învățat alături de formatorii noștri cum să folosească aceste instrumente și platforme și cum să le implementeze în clasele lor, astfel încât demersul instructiv – educativ pe care și-l proiectau să devină unul creativ și, în același timp, să atingă scopurile propuse ale proiectului, adică ceea ce este subliniat chiar de titlul Competență, Inovare și Profesionalism” – Nicoleta Briciu, director CCD București.

 “CCD Sibiu a avut onoarea de a fi partener al acestui proiect, alături de CCD București, onoare pe care sper eu ne-am răsfrânt-o și asupra cursanților pe care noi i-am descoperit pe parcursul celor patru tipuri de cursuri de formare organizate prin CCD Sibiu. Colegii noștri cursanții au fost deosebiți, implicați în toate activitățile propuse de formatori cu multă, multă seriozitate și vă rog să credeți că sunt mândră că am cunoscut oameni minunați, nu numai din județul Sibiu, ci și din țară. Le mulțumesc pentru implicarea lor” – Daniela Sacarelis, reprezentanta CCD Sibiu

Ca măsură de sustenabilitate, în cadrul proiectului au fost create 9 grupuri de suport a inițiativelor în educație (GSIE) și tot atâtea strategii privind educația incluzivă și reducerea   părăsirii timpurii a şcolii în care sunt implicați actori relevanți la nivel local și județean.

Școlile incluse în proiect au fost:

  • Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Podu Iloaiei, Iași
  • Şcoala Gimnazială Nr. 4,  Apalina, Mureș
  • Școala Gimnazială Bărbulești, Ialomița
  • Școala Gimnazială Deaj cu structurile arondate Deaj, Ceauş și Hărănglab, Mureș
  • Școala Gimnazială ”Gheorghe Manu”, Budești, Călărași
  • Școala Gimnazială „Grigore Moisil”, Ulmeni, Călărași
  • Școala Gimnazială Nr.1, Gălbinaşi, Călărași
  • Liceul de Arte ”Ionel Perlea”, Slobozia, Ialomița
  • Școala Gimnazială nr. 1, Gostinari, Giurgiu
  • Școala Gimnazială „Miron Neagu” Sighișoara, Mureș