„Construiește-ți propriul viitor prin educație” | cod MySMIS 146032 |Comunicat de presă

Fundația Roma Education Fund Romania a început în iulie 2021 proiectul Construiește-ți propriul viitor prin educație – cod MySMIS 146032 – cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Acesta se va derula pe o perioadă de 30 de luni.

Scopul proiectului este de a crește calitatea forței de muncă și, în special, a celei reprezentate de tinerii care nu au un loc de muncă, nu beneficiază de educație sau de formare – inclusiv a celor aflați în risc de excluziune socială – și de tinerii din comunitățile marginalizate – tinerii NEETs – prin facilitarea accesului la programe de suport și tranziție către piața muncii, persoane care locuiesc în comunități aferente regiunilor Sud-Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest.

Grupul țintă este format din 412 tineri NEETs, șomeri cu vârste între 16 – 29 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în sistemul educațional prin programe de tip “A Doua Șansă” (ADS). Dintre aceștia, 125 vor fi tineri de etnie romă iar cel puțin 85 din totalul grupului țintă vor proveni din mediul rural.

În perioada octombrie 2021 – mai/iunie 2022, echipa fundației REF Romania a derulat programe de tip  „A Doua Șansă” (ADS) pentru învățământ primar și secundar inferior în  Școala Gimnazială Gruia din jud. Mehedinți, în Școala Gimnazială Ciucurova din jud. Tulcea și în Școala Profesională “Hortensia Papadat Bengescu” Ivești, Școala Gimnazială Nr. 1 Drăgănești și Școala Gimnazială nr. 1 Barcea din jud. Galați. Din luna mai 2022, alte două școli au intrat în proiect: Școala  Gimnazială Izbiceni și Școala Gimnazială Scărișoara din jud. Olt.

Printre rezultatele parțiale ale proiectului în acest prim an de implementare (iulie 2021 – iunie 2022) enumerăm:

 • 202 beneficiari înscriși în programul ADS primar și secundar derulat în cele șapte instituții școlare;
 • 15 grupe ADS demarate în cadrul proiectului (4 grupe ADS primar și 11 grupe ADS secundar inferior);
 • 114 beneficiari din 10 grupe ADS care au finalizat un nivel educațional;
 • 114 subvenții oferite;
 • 120 tineri care au beneficiat de consiliere și orientare în carieră;
 • Beneficiarii programului ADS au primit rechizite și tablete care au fost utilizate în desfășurarea cursurilor de la nivelul școlilor;
 • Peste 90 de experți de la nivelul celor șapte școli din care aproximativ 75 de profesori ADS implicați în program.
 • 10 grupe ADS care au beneficiat de ateliere interculturale privind drepturile minorităților, personalități rome, interculturalitatea, incluziunea, istoria romilor, etc.

“Primul an de implementare nu a fost deloc ușor având în vedere grupul țintă al proiectului, adică tinerii NEETs din comunități defavorizate, și provocările cu care se confruntă aceștia. Motivația beneficiarilor de a intra în programele ADS este diferită de la comunitate la comunitate. Unii doresc să-și finalizeze studiile pentru a-și găsi un loc de muncă mai bun, alții vor să obțină permisul de conducere. În unele comunități, tinerii își doresc să poată accesa granturi în domeniul agricol pentru a-și dezvolta astfel propria afacere. Oricare ar fi visul beneficiarilor noștri, prin programul ADS sperăm să-l aducem cât mai aproape de realitate” – Monica Călin, expert tehnic în cadrul proiectului.

Începând cu luna mai 2022, proiectul se desfășoară în patru școli – Școala Gimnazială Ciucurova, jud. Tulcea, Școala Profesională “Hortensia Papadat Bengescu” Ivești, jud. Galați, Școala  Gimnazială Izbiceni și Școala Gimnazială Scărișoara din jud. Olt – urmând să fie identificate alte instituții școlare.

Printre rezultatele finale ale proiectului menționăm:

 • Un număr de 412 de tineri NEETs beneficiari ai programului ADS
 • Centre de Informare, Consiliere și Sprijin pentru tineri NEETs
 • Servicii de consiliere pentru minimum 412 de tineri cu vârste cuprinse între 16-29 ani
 • 21 tineri NEETs șomeri care obțin o calificare ca urmare a sprijinului acordat
 • Un număr de 412 planuri de intervenție personalizate

***

Proiectul Construiește-ți propriul viitor prin educație – cod MySMIS 146032 –  este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 4.801.835,55 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 4.417.688,72 de lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ionela Cristea, director de programe REF Romania, la numărul 021. 2000. 600 sau pe adresa ionela.cristea@romaeducationfund.ro