Copiii și părinții romi vor la școală!

 

Beneficiar: Fundaţia Roma Education Fund Romania

Parteneri:

 • Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi
 • Roma Oktatási Alap (Roma Education Fund) – Partener Transnațional

Perioada de implementare :  Aprilie 2014 – August 2015

Proiect finanțat prin POSDRU  2007 – 2013

Numărul de identificare: POSDRU/162/2.2/S/132996

Regiunile unde se implementează proiectul :

 • Regiunea Centru
 • Regiunea Nord-Est
 • Regiunea Sud-Muntenia

Obiectiv general:

Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor și abilităților persoanelor de etnie romă în vederea facilitării inserției acestora pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, prin reducerea fenomenului de părăsire a școlii și asigurarea accesului egal la educație.

Obiective specifice:

 • Asigurarea accesului la educație pentru 310 adulți de etnie romă din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia care nu au absolvit învațământul obligatoriu (au absolvit învățământul primar, însă nu au finalizat învățământul secundar) prin furnizarea programului “A doua șansă”, dar și a unui pachet de servicii integrate de orientare, consiliere și subvenții.
 • Asigurarea accesului egal la educație pentru un număr de 800 de elevi romi din clasele V-VIII aflați în risc de părăsire timpurie a sistemului educațional din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de mentorat, orientare și consiliere, suport educațional suplimentar și subvenții.
 • Îmbunătățirea competențelor a 220 de persoane din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă.

Grup ţintă:

 • 800 de elevi romi cu risc de părăsire timpurie a şcolii din clasele V- VIII din mediul urban şi rural din regiunile Centru, Nord-Vest şi Sud-Muntenia
 • 800 de părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii
 • 310 persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu
 • 220 de cadre didactice implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă.

Activităţi specifice:

 • Implementarea programului “A doua șansă” pentru 310 adulți de etnie romă din regiunile Centru, Nord Est și Sud Muntenia care nu au absolvit învațământul obligatoriu;
 • Desfășurarea sesiunilor de sprijin educațional intensiv, sesiuni de mentorat, orientare și consiliere educațională în școlile din proiect, pentru 800 de elevi romi din clasele V-VIII;
 • Cursuri de formare pentru 220 de cadre didactice implicate în implementarea măsurilor de prevenire și de corectare a părăsirii școlii a persoanelor de etnie romă;
 • Organizarea unor sesiuni de schimburi de experiență a lecțiilor învățate și bunelor practici în implementarea programelor de prevenire și corectare a părăsirii timpurii a școlii;
 • Elaborarea unui studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 3 regiuni;
 • Organizarea unei campanii de informare și conștientizare pentru actorii implicați în măsuri de prevenire și corectare a părăsirii școlii de către elevii romi;
 • Dezvoltarea și actualizarea unei platforme inter-regionale pentru educația grupurilor dezavantajate;
 • Dezvoltarea și actualizarea permanentă a unei baze de date a proiectului;
 • Organizarea unor conferinţe de lansare și încheiere a proiectului;
 • Elaborarea și actualizarea unui website al proiectului.

Rezultate aşteptate în urma implementării proiectului:

 • 800 de elevi din clasa a V-VIII beneficiari ai sesiunilor de sprijin educațional intensiv, sesiuni de mentorat, orientare și consiliere educațională;
 • 700 de elevi care vor beneficia de consiliere/orientare şi vor continua studiile;
 • 220 participanţi la instruire – măsuri corective și preventive de părăsire timpurie a şcolii;
 • 100 subvenţii anuale acordate elevilor beneficiari din clasele V-VIII dar şi celor 310 adulți de etnie romă înscrişi în programul “A doua șansă” din cele 3 regiuni;
 • 235 de absolvenţi ai programului de educaţie de tip „a doua şansă”;
 • 350 persoane formate şi contractate în cadrul proiectului;
 • 150 de persoane ( 80 de femei) informate şi conştientizate din cadrul personalului implicat în implementarea de măsuri preventive sau corective de părăsire a şcolii în cadrul celor 3 sesiuni de schimburi de experienţă;
 • 1 studiu cu privire la situaţia părăsirii timpurii a şcolii în cele 3 regiuni în care se implementează proiectul.