Cine suntem

Înființată în anul 2009 de Roma Education Fund din Elveția, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este să reducă decalajele educaționale dintre populația romă și cea ne-romă. Totodată, echipa REF Romania şi-a asumat şi rolul de a acționa drept catalizator pentru facilitarea accesului la educație de calitate superioară, în condiţii de egalitate, pentru toți copiii romi.

Fundația Roma Education Fund România desfășoară și promovează proiecte educaționale, acțiuni și activități vizând dezvoltarea, modernizarea și implementarea eficientă a politicilor educaționale. Pentru atingerea acestui obiectiv, urmărim continuarea unui dialog și parteneriatul de lungă durată cu instituțiile statului abilitate în domeniul educației centrale și locale și colaborări cu alte organizații care împărtășesc același scop.

Claudia LIXANDRU, Director național, Fundația Roma Education Fund Romania

Echipa Roma Education Fund Romania are peste un deceniu de experiență în implementarea de programe educaționale în unele dintre cele mai dezavantajate comunități. Rezultatele majore ale fundației au fost obținute prin implementarea a peste 25 de proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, de Granturile Norvegiene, de fundații internaționale, agenții guvernamentale sau companii private. Toate aceste proiecte vizează împreună peste 26.000 de elevi și de adulți romi, cărora REF Romania le-a oferit servicii complexe în cadrul unor intervenii multianuale. Bugetul total obținut în acești ani de la finanțatori externi a fost de peste 23 mil. EUR (fonduri FSE 15,5 mil. EUR).

Ca parte a rețelei internaționale Roma Education Fund, REF Romania implementează proiecte strategice de nivel național în parteneriat cu ONG-urile rome locale, contribuind astfel la dezvoltarea și la abilitarea organizațiilor societății civile rome din România.

Fundația a oferit aproximativ 3.000 de burse studenților romi care au avut nevoie de sprijin pentru a urma cursurile universitare. A implementat proiecte care au inclus sesiuni de formare pentru cadrele didactice, care au ajutat la dezvoltarea infrastructurii școlare și prin care elevii aflaţi în situaţii de risc au promit sprijin financiar și academic.

Pentru REF Romania, calitatea programelor educaționale oferite beneficiarilor Fundației  este esențială. În plus, îmbunătățirea sistemului de educație românesc este o prioritate. În acest sens, Fundația a făcut parte din grupurile de lucru constituite în cadrul proiectului “România Educată”. De asemenea, Fundația este membru activ în “Coaliția pentru Educație” și Roma Sounding Board – World Bank

În 2019, Fundația a împlinit 10 ani de activitate. În acest context, l-am avut drept invitat pe Președintele României, domnul Klaus Iohannis. El a vizitat să viziteze Școala Gimnazială și grădinița din Gălbinași, județul Călărași.

OBIECTIVELE STRATEGICE REF ROMANIA

 • dezvoltarea și implementarea de servicii educaționale de calitate pe toate nivelurile educaționale, începând de la educația timpurie, până la cea universitară, inclusiv măsuri preventive și corective pentru educația adulților,
 • contribuția în mod semnificativ la creșterea participării școlare a copiilor romi și la prevenirea ratei de părăsire timpurie a școlii,
 • dezvoltarea unei componente puternice de formare a cadrelor didactice în cadrul Fundației pentru a contribui în mod semnificativ și durabil la îmbunătățirea calității educației în România și dezvoltarea unor programe de învățământ specifice acreditate în acest sens (ex. Interculturalitate, Cultura și istoria romilor, Educația incluzivă, Educația orientată către copii etc.),
 • dezvoltarea unor modele de intervenție specifice și promovarea acestora ca politici publice, pentru a facilita trecerea școlii și / sau a absolvenților universitari pe piața muncii,
 • dezvoltarea unor modele de intervenție specifice pentru creșterea liderilor romi din următoarea generație,
 • contribuția la îmbunătățirea politicilor publice existente prin concentrarea pe implementarea educației de calitate la toate nivelurile școlare,
 • dezvoltarea parteneriatelor existente cu instituțiile publice (inclusiv Ministerul Educației Naționale), cu actorii cheie și societatea civilă în elaborarea politicilor publice educaționale,
 • consolidarea componentei de cercetare educațională a Fundației, pentru a putea contribui cu modele bazate pe dovezi la politicile publice.

Contextul care a stat la baza înființării atât a Fundației REF, cu sediul la Budapesta, cât și a Fundației REF Romania îl constituie Decenul de Incluziune al Romilor 2005 – 2015, inițiativă internațională co-fondată de Banca Mondială, Open Society Institute și Comisia Europeană, în cadrul căreia au participat  guvernele a 12 țări, printre care și România.

Mesaje organizaționale:

 • Doar 37% dintre copiii romi sunt integrați în grădinițe*. Noi creștem acest procent! (*The World Bank, Toward an equal start: closing the early learning gap for Roma children in Eastern Europe, 2012)
 • Noi reducem fenomenul de părăsire timpurie a școlii și asigurăm accesul egal la educație!
 • Există persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu! Noi reducem acest fenomen!
 • Noi creștem accesul tinerilor romi de pe întreg teritoriul României la educaţia academică în domeniul medical și nu numai!
 • Noi promovăm o societate incluzivă în rândul angajatorilor!
 • Noi facem sesiuni de mentorat și consiliere pentru copii și părinți!
 • Noi ajutăm părinții (adulți) să își finalizeze studiile, prin programe de A Doua Șansă!
 • Noi susținem pregătirea suplimentară la materiile obligatorii, în vederea absolvirii examenelor școlare!
 • Noi acordăm burse de studiu pentru tineri romi în continuarea studiilor!