Cine suntem

Înființată în anul 2009 de către Roma Education Fund (REF), cu sediu central în Budapesta – Ungaria, Fundația Roma Education Fund România (REF Romania) este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale dintre populația romă și ne-romă și de a acționa drept catalizator pentru asigurarea accesului egal la educație de calitate pentru toți copiii romi.

Fundația Roma Education Fund România desfășoară și promovează proiecte educaționale, acțiuni și activități vizând dezvoltarea, modernizarea și implementarea eficientă a politicilor educaționale. Pentru atingerea acestui obiectiv, urmărim continuarea unui dialog și parteneriatul de lungă durată cu instituțiile statului abilitate în domeniul educației centrale și locale și colaborări cu alte organizații care împărtășesc același scop.

Claudia LIXANDRU, Director național, Fundația Roma Education Fund Romania

Ne propunem ca obiective pentru 2016-2017:

 • Integrarea tuturor copiilor romi în sistemul de învățământ, indiferent de statusul lor social;
 • Reducerea părăsirii timpurii a procesului educațional;
 • Adaptarea metodelor de predare la nevoile copiilor;
 • Crearea unui mediu educațional incluziv și încurajator, centrat pe respectul pentru diversitate și creșterea performanței școlare
 • Reducerea absenteismului și a abandonului școlar, în rândul copiilor din categoriile vulnerabile;
 • Cresterea calitatii actului educational in randul cadrelor didactice care isi desfasora activitatea in comunitatile marginalizate, prin implicarea acestora in cursuri de pregatire si perfectionare.

Contextul care a stat la baza înființării atât a Fundației REF, cu sediul la Budapesta, cât și a Fundației REF Romania îl constituie Decenul de Incluziune al Romilor 2005 – 2015, inițiativă internațională co-fondată de Banca Mondială, Open Society Institute și Comisia Europeană, în cadrul căreia au participat  guvernele a 12 țări, printre care și România.

Mesaje organizaționale:

 • Doar 37% dintre copiii romi sunt integrați în grădinițe*. Noi creștem acest procent! (*The World Bank, Toward an equal start: closing the early learning gap for Roma children in Eastern Europe, 2012)
 • Noi reducem fenomenul de părăsire timpurie a școlii și asigurăm accesul egal la educație!
 • Există persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu! Noi reducem acest fenomen!
 • Noi creștem accesul tinerilor romi de pe întreg teritoriul României la educaţia academică în domeniul medical și nu numai!
 • Noi promovăm o societate incluzivă în rândul angajatorilor!
 • Noi facem sesiuni de mentorat și consiliere pentru copii și părinți!
 • Noi ajutăm părinții (adulți) să își finalizeze studiile, prin programe de A Doua Șansă!
 • Noi susținem pregătirea suplimentară la materiile obligatorii, în vederea absolvirii examenelor școlare!
 • Noi acordăm burse de studiu pentru tineri romi în continuarea studiilor!

Rezultat general:

 • Peste 16.000 copii, părinți, profesori, din aproximativ 30 de județe și peste 300 de comunități implicați în programele nostre până în prezent.

FACT SHEET 2015

Număr de proiecte – 5

Număr de beneficiari direcți – 3,889

Număr de beneficiari indirecți – 3,623

Număr total 2015 – 7,512