“Educație Egală – Împreună pentru copii” | Activitatea Grupului Consultativ în Educație

În luna februarie 2023, s-au desfășurat trei întâlniri de lucru ale Grupului Consultativ în Educație al comunei Gornești (GCE), jud. Mureș. Activitățile sunt parte a proiectului “Educație Egală – Împreună pentru copii” (SIPOCA 898/MySMIS2014+ 150220), implementat de Fundația REF Romania, în calitate de solicitant, în parteneriat asociativ cu Primăria Gornești și Şcoala Gimnazială „Teleki Domokos”, jud. Mureș. Este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.


Grupul de lucru are rol activ în procesul de identificare și evaluare a nevoilor locale și sprjină dezvoltarea și implementarea mecanismelor de consultare a autorităților și instituțiilor publice, precum și a cetățenilor, în elaborarea politicilor și strategiilor la nivel local. Mai mult, GCE urmărește identificarea unor soluții de pregătire educaţională în comunitatea școlară şi găsirea unor soluţii la nivel local pentru satisfacerea nevoilor respective. Grupul este format din reprezentanți ai autorităților publice locale, ONG-uri din regiune, reprezentanți ai școlii, cetățeni, alți actori sociali relevanți.

Temele abordate în cadrul discuțiilor au fost:

  • Implicarea integrată a instituțiilor cheie din comunitate pentru identificarea nevoilor educaționale ale elevilor – Identificare nevoi și soluții;
  • Activități de sprijinire a cursanților vulnerabili pentru finalizarea ciclurilor educaționale și pentru facilitarea tranziției lor către piata forței de muncă, inclusiv prin combaterea segregării și a discriminării comunităților marginalizate în sectorul educației / Implicarea partenerilor sociali din cadrul comunității în sprijinirea și identificarea de oportunități viabile pentru tinerii din comunitate;
  • Aplicare și identificare de practici inovatoare în domeniul educației în vederea realizării unui act educativ de calitate;
  • Crearea cadrului prin care să se asigure o capacitate crescută a ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local al parteneriatul în educație – program pilot la nivelul comunei Gornesti;
  • Definirea problemelor care necesită acțiune la nivel local și discuții în vederea identificării cazurilor de bune practici în domeniul educației de la nivelul comunei Gornești;
  • Prezentarea unor politici publice și măsuri de prevenire și combatere a abandonului școlar;

La discuțiile facilitate de prof. Antal Levente-Mihaly, responsabil pentru dialog social și comunicare, și de Szász Magdolna, facilitator pentru dezvoltare comunitară, au participat cadre didactice din Școala Gimnazială “Teleki Domokos” Gornești, reprezentanți ai cultului romano-catolic, reformat și baptist, ONG-uri, consilieri din aparatul Primăriei Gornești, părinți, precum și membri marcanți ai comunității rome. În cadrul discuțiilor au participat activ membrii grupului țintă, Orban Henrieta, asistent social în cadrul Primariei Gornesti, Rusz Sandor activist în cadrul bisericii baptiste din Gornesti, dl. Haboczki Barna consilier local în UAT Gornești, Kolcsar Lorand președinte al Asociației Koszikla din Periș, Antal Ibolya Eva învățătoare și lider sindical, Berekmeri Ildiko educatoare, Veress Julia responsabil al grupului de acțiune anti-bullying, reprezentanți ai comunității rome adventiste Gabor Matias și Barcsa Peter. Au mai participat din partea Fundației Roma Education Fund Claudiu Ivan și Lavinia Ciută.