Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru – ID 106443

Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru – ID 106443

In perioada 11 Aprilie 2018 – 10 Aprilie 2021, Roma Education Fund Romania implementează proiectul „Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”, finanțat  prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară „Educație și competențe”, Componenta 1 – „Școală pentru toți”.

Obiectivul general: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu, promovarea educației incluzive, prin intervenții integrate de învățare formale, non formale și informale la nivelul educației (antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar, adulților) din următoarele comunități defavorizate aferente regiunii Centru: Band, Ceuas, Deaj, Hărănglab, Sighișoara, Apalina – Reghin.

Grup țintă:

 • 70 copii de varstă antepreșcolara
 • 230 de copii de vârstă preșcolară
 • 320 elevi din ciclul primar de studii
 • 200 elevi din ciclul gimnazial de studii
 • 200 adulți
 • 310 părinți
 • 260 cadre didactice

Activitățile principale ale proiectului

 • Instruirea cadrelor didactice în implementarea programelor educaționale desfășurate în proiect și dezvoltarea competențelor transversale;
 • Serviciul de asistență pedagogică și evaluarea progresului în școlile țintă;
 • Schimb de bune practici în domeniul interculturalității și a școlii incluzive pentru cadrele didactice;
 • Măsuri de sprijin a acțiunilor interculturale/incluzive și stimularea performanței cadrelor didactice;
 • Programul „Grădinița prietenoasă” pentru 70 de antepreșcolari și 230 de preșcolari;
 • „Campanie din casă în casă” pentru înscrierea în sistemul public de învățământ a copiilor cu vârste între 2-6 ani;
 • Programul “Școală după școală”(SDS) pentru 320 elevi invățământ primarș
 • Programul „Sprijin Educațional Intensiv (SEI)” pentru 200 de elevi de gimnaziu;
 • Programul “A doua Șansă” pentru 200 persoane;
 • “Școala comunității” – campanie pentru implicarea APL (autorități publice locale) și alți factori relevanți;
 • Conținut educațional interactiv și tehnologie inovatoare în școlile din cadrul proiectului;
 • Serviciile de sprijin: servicii de consiliere școlară și vocațională; servicii de mentorat pentru elevii de gimnaziu; servicii de parenting  – sesiuni de parenting;

Principalele rezultatele  ale proiectului

 • 300 de antepreșcolari și de preșcolari beneficiari ai programului “Grădinița prietenoasă”;
 • 320 de elevi din ciclul primar (6-10 ani) beneficiari ai programului SDS
 • 200 elevi din secundar inferior (11-14 ani) beneficiari ai programului “Sprijin Educațional Intensiv;
 • 310 părinți participanți la ateliere părinți-copii;
 • 200 de absolvenți ai programului ADS primar și secundar;
 • 900 de pachete cu rechizite pentru educatie timpurie, 960 pachete rechizite pentru primar; 600 pachete rechizite pentru secundar;
 • 200 burse lunare și 200 burse absolvire acordate anual  pentru beneficiari ai programului ADS;
 • 260 participanți din rândul personalului didactic la instruire;
 • 4 spații cu Biblioteci de jucării create;
 • Catering asigurat pentru perioada activităților suplimentare;
 • Spații amenajate și dotate cu echipamente și materiale didactice de tip Montessori;

Locațiile de implementare ale proiectui:

Judetul Mureș:

 • Școala Gimnazială „Aurel Mosora”, Sighișoara
 • Școala Gimnazială „Miron Neagu”, Sighișoara
 • Școala Gimnazială „Zaharia Boiu”, Sighișoara
 • Școala Gimnazială Deaj
 • Școala Gimnazială Ceuaș (structură a școlii Deaj)
 • Școala Gimnazială Haranglab (structură a școlii Deaj)
 • Liceul Tehnologic, Band
 • Școala Gimnazială Nr. 4,  Apalina (Mun. Reghin)