Ghid de lucru cu familiile rome pentru succesul școlar al copiilor lor

 

„Ghid de lucru cu familiile rome pentru succesul şcolar al copiilor lor – 

Propunere de metodologie transnaţională pentru profesionişti”

2013 – Română

 

Descarcă "

Ghid de lucru cu familiile rome pentru succesul şcolar al copiilor lor -

Propunere de metodologie transnaţională pentru profesionişti

"