Segregare pe Minus, Diversitate pe Plus

Pe 12 februarie 2024, la hotel Capital Plaza din București, s-a desfășurat conferința de încheiere a proiectului „Segregare pe minus, diversitate pe plus”, proiect implementat de Teach for Romania în parteneriat cu Roma Education Fund, marcându-se astfel, 3 ani de lucru în comunități interetnice, vulnerabile.

La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, inspectori școlari, cadre didactice, pecum și reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale din România.

“A fost o zi cu adevărat plină, o zi cu multă interacțiune, implicare, feedback și reflecție. Am creat împreună cu invitații la conferința finală un spațiu de învățare și schimb de idei în care au fost împărtășite o parte dintre rezultatele proiectului”– Alexandru Zamfir, coordonatorul proiectului din partea REF Romania.

În cadrul conferinței, Alexandru a condus unul dintre atelierele tematice, intitulat „Cum introduci componenta de interculturalitate și diversitate în sala de clasă?” în care au fot prezentate concret o parte dintre materialele dezvoltate în cadrul Activității 3: Dezvoltarea unui curriculum acreditat implementat la clasa cu tematici precum educatie interculturală, diversitate interculturală, discriminare pe baza etniei, specificul etniei rome, echitate, segregare, în care Fundația Roma Eucation Fund a avut o contribuție semnificativă ca partener în proiect.

Alături de Teach for Romania, pe parcursul celor trei ani de implementare a proiectului, Fundația Roma Education Fund, împreună cu alți actori relevanți în procesul educațional – de la colaboratori din Ministerul Educației, reprezentanți ai Inspectoratelor Școlare, directori ai unităților de învățământ partenere în proiect, cadre didactice, mentorii, până la elevi, părinți și membri ai comunității – au contribuit la dezvoltarea unui set de activități care să crească în mod real calitatea actului educațional în sala de clasă.

Printre activități s-au numărat atât sesiuni de formare cu cadrele didactice pe tematica diversității și a interculturalității cu o componentă dedicată specificului culturii rome, cât și monitorizarea și evaluarea unor ateliere la clasă care incud aceste tematici, activități nonformale, intervenție socială, extracuriculare, pe teme precum interculturalitate, discriminare pe bază de etnie, cetățenie activă, drepturile omului, cultura și istoria minorității rome.

De asemenea, a fost organizată Săptămâna Educației Incluzive cu 7 activități comunitare care au avut ca scop diminuarea clivajului dintre populația majoritară și comunitatea romă, pregătind activități comune despre istoria și cultura romilor și a romanilor, despre diversitatea interculturală și aspectele pozitive ale acesteia, activitate coordonată în proiect de către Roma Education Fund.

Componenta consultărilor publice pe tematica segregării școlare a fost și aceasta un punct de referință în cadrul proiectului, o serie de întrebări, observații, precum și recomandări culese din aceste consultări urmând să fie înaintate Ministerului Educației cu scopul de a sprijinii implementarea metodologiei de monitorizare a segregării școlare pe diferite criterii.

Proiectul „Segregare pe minus, Diversitate pe plus” este derulat de Teach for Romania în parteneriat cu Roma Education Fund Romania, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.