Managementul diversităţii în şcoala incluzivă – Curs CIPE

Fundaţia REF Romania a început în ianuarie ultimul curs din pachetul de sesiuni de formare inclus în proiectul “Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.  

Cursul Managementul diversităţii în şcoala incluzivă este ținut de Ruxandra Foloștină, formator la Asociația Română de Psihopedagogie și se adresează cadrelor didactice din proiect. În viziunea formatoarei, incluziunea înseamnă „viață în demnitate, asigurare de șanse egale tututor copiilor, respect și investiții în calitatea vieții”.

Școala Gimnazială Podu Iloaiei

Practica integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în școlile de masă ridică numeroase probleme de ordin social, economic, pedagogic, cultural, comportamental etc., și din acest motiv este foarte important ca acest proces să fie bine manageriat, axat pe fundamente științifice și pe principii argumentate și ancorate în realitate.

Procesul integrării este unul continuu, în primul rând pentru că fiecărui copil trebuie să i se asigure forme și condiții de integrare adecvate, astfel încât să-și valorifice maximal potențialul de dezvoltare. În al doilea rând, fiind un proces continuu el implică, în desfășurarea sa, ajustări, reevaluări, reconsiderarea unor strategii. Și cred că fix de acest lucru nu ne dăm seama. Când constatăm că ceva nu funcționează, am sesizat că mai degrabă lăsăm lucrurile așa, să meargă în inerție, ne resemnăm fără să mai căutăm metode de redresare, de combatere a excluziunii și discriminării. Este inadmisibilă preluarea mecanică a experiențelor internaționale în domeniu fără ca acestea să fie analizate prin prisma condițiilor social-economice și culturale ale comunității, în care urmează să trăiască și să se formeze copilul cu CES.

Managementul diversității în școala incluzivă presupune o integrare cât mai cuprinzătoare și sistematică, și nu o integrare întâmplătoare – psiholog Ruxandra Foloştină.

Fotografie din arhiva personală a Ruxandrei Foloștină

Am observat că în România când spui copii cu CES toată lumea se gândește doar la copiii cu dizabilități. În realitate, sintagma ”cerințe educaționale speciale” este mult mai cuprinzătoare, incluzând necesități educaționale suplimentare atât pentru copiii cu dizabilități, cât și pentru copiii cu tulburări de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie, disortografie) ori de altă natură. Mai mult decât atât, se uită faptul că în Raportul OECD (2007) conceptul ”children with special needs” se referă și la copiii din medii sociale și familii defavorizate, la copiii instituționalizați, copii ai străzii, copiii abuzați, copiii care suferă de afecțiuni cronice (diabet, TBC etc.). Le-am reamintit cadrelor didactice să nu uite de ultimele categorii de copii, pentru că au același nevoi educaționale de suport ca și copiii cu dizabilități. Am evidențiat prin exemple, studii de caz, jocuri și exerciții importanța promovării respectului și a empatiei în școală, promovarea a ceea ce se cheamă ”curriculum afectiv”,  pentru că doar susținând aceste valori și  instituind un astfel de curriculum putem preveni și controla discriminare, bullying-ul și marginalizarea pe motive ce țin de statutul social, resursele financiare și potențialul intelectual –
Psiholog Ruxandra Foloştină


Testimoniale cadre didactice

Camelia Brișan, profesor de matematică la Școala Gimnazială nr. 1 din Gălbinași, jud. Călărași:

„Am învățat despre beneficiul asigurării în școală a  unui mediu prietenos și incluziv. Educația incluzivă este mai cuprinzătoare decât educația formală obișnuită cuprinzând educație pentru familie, comunitate și alte forme de educație în afara școlii. Educația incluzivă susține că toti elevii pot învăța dacă au o forma de sprijin pentru învățare. Am primit resurse, precum manualul de bune practici pentru copiii care suferă deficit de atenție și hiperactivitate. Cursul este abia la început, dar tema este de actualitate și benefică cadrelor didactice”.

Bucur Georgeta, învățătoare la Școala Gimnazială nr. 1 din Gălbinași, jud. Călărași:

„Mă ajută foarte  mult  acest curs prin  faptul că ne oferă informații despre  nevoile  copiilor cu  cerințe speciale. Am învățat  să  creez jocuri ținând cont de  nevoile  lor, astfel încât  ei să poată  participa activ la ora. Apreciez  și  implicarea  doamnei formator  care  este  un profesionist  desăvârșit”.

Proiectul „Competență, inovare și profesionalism în educație” (CIPE) (cod MySmis 2014: 105682), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este implementat alături de Casa Corpului Didactic (CCD) Sibiu și Casa Corpului Didactic (CCD) București. Până în prezent, 349 de cadre didactice au urmat cursurile:

  1. Abordarea creativă a curriculumului în învățământul preșcolar – Preda Viorica și Borțeanu Silvia, formatori CCD București.
  2. Abodarea integrată a curriculumului în învățământul primar – Bărbulescu Gabriela și Niculae Elena, formatori CCD București.
  3. Abordarea interdisciplinară a continului curricular în învățământul preuniversitar – Buzuriu Mariana, Urea Marcela,  Coropețchi Constantin, formatori CCD Sibiu.
  4. Educație interculturală pentru o școală nouă – Galață Mircea,  Zămăcău Vasile – formatori CCD Sibiu și Gavrilă Minodora, Bolojan Georgeta – formatori CCD București.
  5. Managementul comunicării școală-familie – Crețulescu Livia Maria, Marcu Cristina Paraschiva, Sacaleris Daniela Ioana – formatori CCD Sibiu și Tatu Adina, Ghebici Sultana – formatori CCD București.
  6. Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a școlii – Claudiu Ivan, formator și expert REF Romania.
  7. Managementul proiectelor educaționale – Șubă Firuța Gabriela, Nițu Dana Rucsandra – formatori CCD București și Seusan Mihaela, Sacaleris Daniela – formatori CCD Sibiu.
  8. Tehnici de predare și activități de tip outdoor – Sorana Olaru, formator.
  9. Educație nonformală pentru o școală Altfel – formator Asociația PROEURO- CONS
  10.  Istoria și tradițiile romilor – formator Maria Luiza Medeleanu, expert educațional REF Romania.