“Măsuri de prevenire timpurie a părăsirii şcolii” (2015), studiu realizat în cadrul proiectului “Copiii şi părinţii romi vor la şcoală”

 

Studiul de faţă apare într-un context favorabil, în care există o preocupare tot mai accentuată în plan european dar şi naţional pentru orientarea politicilor educaţionale către egalizarea şanselor educaţionale, către sprijinirea reală şi cu rezultate palpabile a grupurilor vulnerabile. Studiile naţionale elaborate recent arată o polarizare tot mai accentuată a societăţii româneşti atât în termeni de venit, de situaţie socială, dar şi în termeni de calitate a serviciilor educaţionale receptate de diferite grupuri sociale sau în termeni de acumulări educaţionale manifestate la nivelul acestora. Aceste realităţi sunt expresia inegalităţilor şi excluziunii sociale care pare că s-au lărgit în ultimii ani.

 

Descarcă "“Măsuri de prevenire timpurie a părăsirii şcolii” (2015), studiu realizat în cadrul proiectului “Copiii şi părinţii romi vor la şcoală”"