Roxana Căcină

Expert grup țintă

Roxana este de naţionalitate română şi de etnie romă. A absolvit Facultatea de Drept şi Administraţie Publică. Incă de la finalizarea liceului s-a implicat în activități dedicate apărării drepturilor omului, în special a drepturilor persoanelor de etnie romă. A intrat în echipa REF Romania în 2011. De atunci, Roxana a lucrat pe proiectele educaționale pentru copiii romi de nivel gimnazial și liceal. În prezent, este expert grup țintă în cadrul proiectului Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare durabilă in regiunea Centru.