Nota de informare privind prelucrarea datelor personale

 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Fundația Roma Education Fund România, în calitate de operator de date cu caracter personal colectează numele și prenumele, adresa de email și imaginea (fotografie, imagine, film) Dvs./a copiilor dvs., date cu caracter personal, direct da la Dvs. și le prelucrează ulterior prin mijloace automate (inclusiv prin intermediul site-ului și a conturilor de pe rețele de socializare (www.romaeducationfund.ro, Facebook), precum și pe materialele tipărite de informare și promovare, în scopuri de marketing.

Datele furnizate de Dvs., în mod liber și informat, sunt utilizate, în baza acordului Dvs. numai în vederea realizării scopului de prelucrare sus-menționat; în cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră , atunci vă rugăm să ne comunicați acest aspect și să nu faceți poză la standul nostru/panoul outdoor.

Imaginile colectate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi dezvăluite partenerilor contractuali, împuterniciților noștri și publicului larg, prin intermediul site-ului și a conturilor noastre de pe rețele de socializare. Datele nu sunt transferate în străinătate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces la date, de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziție şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Pentru scopuri de marketing vă puteți opune oricând, fără nicio justificare, în mod liber și gratuit. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail privacy@romaeducationfund.ro

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei si/sau autorității naționale de supraveghere (www.dataprotection.ro).