Open Call: Programul de burse Roma Education Fund

Poziție: Membru al Comisiei Naționale de Selecție (NSB)

Deadline: 29 mai 2017

Profilul candidatului

Programul de burse Roma Education Fund lanseaza apel deschis pentru  poziție în cadrul Comisiei Naționale de Selecție (NSB) pentru Programul de Burse Universitare “Roma Memorial” (RMUSP).

Comisia Națională de Selecție va participa la procesul de evaluare și selecție a beneficiarilor Programului de burse REF (REF SP) din România pentru Anul Universitar 2017-2018. Membrii Comisiei Naționale de Selecție (NSB) vor examina în mod independent aplicațiile eligibile pentru Programul de burse și vor aloca scoruri pentru fiecare aplicație din platforma de evaluare online, în conformitate cu setul de criterii de evaluare prestabilit al Programului.

În cadrul procesului de selecție, acolo unde este cazul, vor desfășura interviuri personale cu aplicanții Programului de burse. Toate activitățile de evaluare ale membrilor NSB se bazează pe politicile și procedurile REF SP și pe Ghidul de Aplicare al Programului de Burse. (http://www.romaeducationfund.hu/cum-sa-aplicati-la-programul-de-burse-0)

Programul de burse REF încurajează candidatura membrilor săi de la REF SP Alumni (foști beneficiari ai burselor), cu condiția să nu beneficieze de sprijin din Programul de burse pe durata perioadei de aderare.

Candidații pentru Comisia Națională de Selecție trebuie:

  • Să fie cetățeni sau să locuiască în țara pentru care REF SP solicită candidaturi pentru funcția de NSB;
  • Să fie absolvent de Master, doctorat sau o diplomă echivalentă;
  • Să fie afiliat cu instituții academice sau să fie angajat al guvernului sau al administrației locale sau să lucreze în ONG-uri implicate în sprijinirea comunității rome din țară;
  • Să aibă cel puțin doi ani de experiență în domeniul academic sau în domeniul ONG /GO și să aibă cunoștințe bune despre sistemul de învățământ superior din țară;
  • Să dețină o pregătire satisfăcătoare și abilități orale în limba engleză și în limba oficială în care Comisia Națională de Selecție va desfășura procesul de evaluare a aplicațiilor de burse REF;
  • Să aibă o bună cunoaștere a pachetelor Microsoft (MS Office, Excel, Power Point, Outlook) și browsere de navigare pe internet.

Persoanele care se identifică ca romi și care îndeplinesc profilul și cerințele menționate mai sus sunt încurajate în mod special să se aplice.

Candidații interesați trebuie să trimită un CV (format Europass) și o scrisoare de motivație în limba engleză, până la data de 29 mai 2017 la adresa de e-mail:  rkuzmanov@romaeducationfund.org, cu titlul „Application for NSB position – Romania”.

Pentru mai multe detalii accesați următorul link:

http://www.romaeducationfund.org/news/ref/news-and-events/open-call-roma-education-fund-tertiary-education-scholarship-program-nati-2