Oportunități angajare

 

Fundația Roma Education Fund Romania este un angajator care asigură oporțunități egale, unde apartenenţa etnică, genul, apartenenţa rasială, orientarea sexuală, dizabilitatea sau orice alt criteriu similar nu va constitui o cauză de excludere a vreunui candidat. Persoanele aparţinând vreunui grup vulnerabil sunt încurajate să candideze.