Anunt recrutare Specialist relații publice / Expert comunicare

Anunţ recrutare

Specialist relații publice /  Expert comunicare

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 25 ianuarie 2018, la adresa mail office@romaeducationfund.ro.

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă și cea neromă, de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Locația: București, strada Vaselor, nr. 60.

Descrierea postului

Coordonarea eficientă a tuturor activităților de comunicare și relații publice în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate.

Responsabilități specifice

  • Redactează materiale informative și de comunicare în beneficiul organizației;
  • Urmărește calendarul săptămânal al organizației și creează materiale de informare specifice;
  • Implementează strategia de comunicare a organizației;
  • Identifică oportunitățile de comunicare, concepe și execută/dezvoltă campanii/campaniile de PR în cadrul REF România;
  • Asigură împreună cu managerii de proiect  implementarea activităților de proiect, pentru a aduna toate informațiile necesare activităților de promovare;
  • Aduce la cunoștința persoanelor interesate/vizate din cadrul organizației despre evenimentele la care organizația este interesată sau are un avantaj în a participa;
  • Se informează permanent cu privire la schimbările de metode și instrumente specifice de comunicare și relații publice, mai ales în ceea ce privește domeniul digital,
  • Dezvoltă și monitorizează mesaje și informațiile în cadrul campaniilor de promovare pe rețelele sociale/bloguri/ site-uri;
  • Sprijină participarea reprezentanților organizației la evenimente externe de promovare;
  • Organizează evenimentele/campaniile speciale/conferințele pentru organizație;
  • Stabilește contacte stabile în rândul jurnaliștilor și al bloggerilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora;
 • Comunică cu partenerii și experții din cadrul organizației.

Responsabilități administrative

  • Pregătește lunar un raport de activitate cu privire la rezultatele obținute și activitățile derulate în cadrul organizației și al proiectelor
  • Redactează rapoarte de proges în procesul de comunicare – arhiva fizică și electronică
 • Păstrează și arhivează corespunzător documentația generată de îndeplinirea atribuțiilor specifice postului

Cerinţe obligatorii

  • Licențiat în Comunicare, relatii publice, marketing, științe sociale
  • Experiență în campanii de comunicare de minim 4 ani
  • Experiență în cadrul organizațiilor neguvernamentale și în cadrul proiectelor cu finanțare din fonduri UE constituie avantaj
  • Cunoștințe solide de strategie de comunicare și relații publice, realizare de concepte și implementare activități
  • Cunoștințe cu privire la derularea campaniilor media și de strângere de fonduri constituie avantaj
  • Abilități de menținere a relațiilor cu mass media
  • Capacitate de a respecta termene limită
  • Atenție către detalii și organizat
  • Comunicarea fluentă în limba engleză
 • Utilizarea computerului și a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint

Avantaje

  • etnie romă
 • cunoștințe de limba romani

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

  • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate mai sus.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 25 ianuarie 2018, la adresa de e-mail office@romaeducationfund.ro.

Vă rugăm să menționați la Subiect: Aplicaţie pentru poziţia de Specialist Relații publice/ Expert comunicare

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu