Consilier juridic senior – anunt inactiv

Cerințele postului

–          Licențiat în științe juridice. Masterat în domeniu se constituie într-un avantaj;

–          Experiență de minim 5 ani în domeniul juridic. Implementarea de proiecte cu finanțare europeană și activitatea în cadrul organizațiilor neguvernamentale constituie un criteriu de departajare;

–          Cunoștințe de specialitate în domeniul legislației muncii, construcții și infrastructură;

–          Cunoștințe solide cu privire la derularea procesului de achiziție publice şi a aspectelor legale specifice acestora (legislația comunitară şi națională specifică domeniului);

–          Cunoștințe solide a legislației comunitare şi naționale în domeniul utilizării fondurilor europene, în special a Fondului Social European (Regulamente, Instrucțiuni, ordine emise de AMPOSDRU si MFE);

–          Capacitate de organizare a timpului, sarcinilor și locului de muncă;

–          Capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini în același timp;

–          Capacitate de a respecta termene limită;

–          Atenție către detalii și organizat;

–          Comunicarea fluentă în limba engleză;

–          Calități oratorice și abilități de prezentare;

–          Utilizarea computerului și a următoarelor programe: Word, Excel, PowerPoint.

 

Responsabilități specifice

–          Participă alături de directorul național și departamentele de specialitate la dezvoltarea și actualizarea procedurilor interne ale organizației. Întocmește procedurile de achiziție și procedurile juridice specifice implementării diferitelor proiecte conform specificațiilor finanțatorilor;

–          Asistă transpunerea termenilor contractelor de finanțare în procedurile interne și asigură sprijin juridic cu privire la interpretarea contractului de finanțare;

–          Sesizează încălcarea procedurilor interne și propune măsuri către directorul național și managerii de proiecte;

–          Asigură sprijin juridic pentru directorul național și managerii de proiect în activitatea curentă a organizației și implementarea activităților proiectelor;

–          Redactează contracte şi alte acte în beneficiul organizației. Analizează si aprobă contractele existente între organizației si furnizori/clienți și le adaptează conform legislației comerciale și civile și a intereselor organizației;

–          Redactează acte adiționale și notificări cu privire la implementarea contractelor de finanțare, asigură comunicarea cu finanțatorul pe aspecte ce privește implementarea contractului de finanțare, formulează solicitări de puncte de vedere, contestații și opinii juridice;

–          Organizează, coordonează și după caz derulează procedurile de achiziție publice din cadrul proiectelor conform legislației în vigoare şi instrucțiunilor primite de la finanțator;

–          Aduce la cunoștința persoanelor interesate/vizate din cadrul organizației modificările legislative sau de acte normative cu impact asupra activității organizației;

–          Se informează permanent cu privire la schimbările legislației şi ale reglementărilor în domeniul educației, organizarea și funcționarea ONG și al implementării proiectelor. Redactează articole și materiale de specialitate pentru a fi diseminate în interiorul organizației cât și în exterior;

–          Participă la demersurile organizației de a formula propuneri de modificare a legislației în domeniul educației și a sectorului ONG inclusiv pe subiecte ce vizează politicile publice privind desegregarea, egalitatea de șanse, etc;

–          Comunică cu partenerii și experții din cadrul proiectului

 

Responsabilități administrative

–          Pregătește lunar un raport de activitate cu privire la rezultatele obținute și activitățile derulate în cadrul organizației și al proiectelor;

–          Păstrează si arhivează corespunzător documentația generată de îndeplinirea atribuțiilor specifice postului (corespondență, opinii juridice, contracte, dosare de achiziție, etc.);

–          Colaborează cu responsabilul IT pentru a asigura lunar back-up pentru informațiile privind îndeplinirea atribuțiilor specifice postului;

–          Participă la întâlnirile de management al proiectelor și ori de câte ori este solicitat de către directorul național și managerii de proiecte.

 

Persoanele interesate de acest post sunt rugate să trimită o scrisoare de intenție și CV până la data de 15.07.2016 la adresa de email octavian.rusu@romaeducationfund.org menționând în titlul mesajului ”Aplicație pentru postul de consilier juridic senior”.