Manager de proiect

Anunţ recrutare

Manager de proiect

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă și cea neromă, de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Locația: București, strada Vaselor, nr. 60.

Descrierea postului

Organizarea, conducerea și coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate.

Responsabilitățile postului

 • organizează, conduce și coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizând direct echipele tehnice, experţii și alți colaboratori implicați;
 • asigură relația cu autoritatea contractantă;
 • coordonează activitățile și rezultatele realizate față de cele planificate, atât din punct de vedere al calității rezultatelor cât și al duratei și resurselor alocate pentru fiecare activitate;
 • gestionează planul de lucru pentru împărțirea sarcinilor și responsabilităților;
 • coordonează managementul zilnic al proiectului – organizațional şi conceptual;
 • asigură transformarea efectivă și la timp a resurselor proiectului în activități și produse concrete, care vor duce la atingerea rezultatelor scontate;
 • asigură un circuit informațional adecvat, discuții și feedback între diferiți actori din interiorul proiectului sau cei care interacționează cu obiectivele proiectului;
 • coordonează și facilitează cooperarea dintre și între consultanții/experții pe termen scurt şi partenerii proiectului;
 • coordonează activitatea de raportare, elaborarea cererilor de rambursare și a rapoartelor tehnico-financiare, avizează documentele aferente evaluării finale și a auditului extern;
 • avizează procedurile elaborate în cadrul proiectului;
 • coordonează întreaga activitate a echipei de proiect și activitățile de formare;
 • ghidează lucrul echipei, supraveghind desfășurarea activităților conform proiectului;
 • coordonează activitatea financiară împreună cu responsabilul financiar;
 • avizează rapoartele de activitate ale personalului angajat în proiect;
 • supraveghează cheltuielile proiectului pentru contractele finale, în conformitate cu propunerea înaintată și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări;
 • monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoartele către finanțatori, parteneri și beneficiari, cu respectarea datelor prevăzute în contracte;
 • asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea activităţilor şi implementarea proiectului și informează în timp util echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul său;
 • evalueaza impactul proiectului și îl comunică echipei.

Cerinţe obligatorii

 • experiență minimă de 7 ani în implementarea, coordonarea și monitorizarea de proiecte cu finanțare POSDRU sau alte tipuri de finanțare nerambursabilă;
 • experiență de lucru cu comunitățile de romi de minim 3 ani;
 • bune abilități de comunicare, lucru în echipă, planificare/organizare a operațiunilor și activităților;
 • persoană organizată, atentă la detalii;
 • capacitate de a lucra atât individual cât și în echipă;
 • disponibilitate pentru deplasări în teren;
 • cunoașterea avansată a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) și navigare internet (IExplorer, Firefox, Chrome);
 • cunoașterea limbii engleze la nivel mediu.

Avantaje

 • etnie romă
 • cunoștințe de limba romani

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • scrisoare de intenție în care se vor preciza documentele relevante care atestă experiența în domeniile menționate mai sus și anume metodologii, articole, materiale de training, link-uri către materiale relevante, etc. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură pană la data de 06 octombrie 2017, la adresa de e-mail office@romaeducationfund.ro, persoană de contact: Ionela Cristea.

Vă rugăm să menționați la Subject: Aplicaţie pentru poziţia de Manager de proiect.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.