Specialist resurse umane

Anunţ recrutare

Specialist resurse umane

Descrierea organizaţiei

Înființată în 2009, Fundația Roma Education Fund (REF) Romania este o organizație nonguvernamentală a cărei misiune este de a reduce decalajele educaționale între populația romă și cea neromă, de a acționa ca un catalizator pentru accesul egal la o educație de calitate pentru toți copiii romi.

Locația: București, strada Vaselor, nr. 60

Cerințele postului:

 • absolvent de studii superioare, cu diplomă de licență;
 • cunoștințe avansate de legislația muncii;
 • curs autorizat de inspector resurse umane;
 • minim 2 ani experiență în domeniul resurse umane – salarizare;
 • experienţă în calculul salariilor și REVISAL ;
 • cunoașterea programului Ciel Salarii– constituie un avantaj;
 • cunoștințe operare PC (Pachet Office);
 • capacitate de comunicare şi relaţionare;
 • capacitate de organizare a timpului, sarcinilor şi locului de muncă;
 • capacitate de a respecta termene limită;
 • atenţie către detalii;
 • cunoștințe de limba engleză – nivel mediu (scris, citit).

Responsabilitățile postului:   

 • planifică, organizează şi supervizează activităţile specifice departamentului de resurse umane;
 • actualizează fișele de post, regulamentul intern, regulamentul de organizare și funcționare, contractul colectiv de muncă, etc.;
 • întocmește, gestionează și arhivează documentele de evidența personalului (contracte individuale de muncă, acte adiționale, fișe de post, decizii, suspendări, etc.);
 • efectuează și participă la cercetările disciplinare;
 • emite adeverințe necesare angajaților (de venit, pentru bancă, medic de familie etc.)
 • întocmește pontajul colectiv în vederea realizării ștatelor de plată;
 • colectează și centralizează toate informațiile și documentele justificative privind ștatul de plată: pontaje, concedii medicale, concedii de odihnă, absenţe, etc;
 • întocmeşte statele de plată conform pontajelor, generează declarațiile 112;
 • ține evidența și gestionează dosarele de rambursare pentru recuperarea indemnizațiilor de concediu medical de la Casa de Asigurări de Sănătate;
 • colaborează cu instituțiile abilitate (ITM, ALOFM, Casa de pensii, etc.);
 • organizează și coordonează procesul de recrutare şi selecţie de personal pentru posturile vacante aprobate de conducerea organizației

Dosarul de candidatură va cuprinde următoarele documente:

 • Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
 • scrisoare de intenție. 

Persoanele interesate sunt rugate să trimită dosarul de candidatură până la data de 05 octombrie 2017, la adresa de e-mail office@romaeducationfund.ro, persoană de contact: Maria Ionescu.

Vă rugăm să menționați la Subject: Aplicaţie pentru poziţia de Specialist resurse umane.

Vor fi contactaţi doar candidaţii selectaţi pentru interviu.