Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă (2010 – 2013)

 

Proiectul „Oportunităţi egale în educaţie pentru o societate incluzivă” (2010 – 2013), prin care au fost  acordate burse pentru elevi din ciclul secundar inferior, a reprezentat o continuare a programelor de burse ale organizației REF în România. Proiectul a avut în vedere creşterea ratei de succes şcolar şi asigurarea accesului egal la educaţie pentru un număr de 1250 elevi romi din clasele V-VIII aflaţi la risc de părăsire timpurie a sistemului educational şi creşterea oportunităţilor de accesare a învăţământului secundar pentru un număr de 750 de elevi de clasa a VII-a şi a VIII-a. Sprijinul financiar oferit acestor copii a fost dublat de servicii de mentorat, orientare şi consiliere. Proiectul s-a desfăşurat în 57 de şcoli din 10 judeţe şi 3 regiuni de dezvoltare ale României – Nord-Est, Centru şi Sud-Muntenia pe durata a trei ani.

Partenerii proiectului:

Rezultatele proiectului:

  • 757 persoane au beneficiat de servicii de consiliere și mentorat și măsuri de prevenire a abandonului școlar
  • 376 persoane au continuat procesul de învățământ,
  • 1256 elevi din clasele VI-VIII au fost beneficiari ai sesiunilor de mentorat, subvenții și burse, dintre care 744 au fost fete,
  • 1946 de burse și subvenții au fost transferate către beneficiari,
  • 864  profesori au participat la sesiuni de instruire,
  • 206  persoane au fost instruite si angajate în cadrul proiectului,
  • 1878 adulti, părinții elevilor implicați în proiect au fost implicați în diverse activități ale proiectului
  • 1132 persoane au fost implicate în cadrul proiectului în dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului școlar