„Pași în lumea textului”, concurs online pentru elevii din jud. Mureș

Competiția este organizată de Școala Gimnazială „Teleki Domokos” din Gornești, jud. Mureș, și este coordonată de profesorul de limba română Veronica Șandor. Se adresează doar elevilor din clasele a V-a și a VI-a din mediul rural, județul Mureș, elevi din şcoli incluzive şi multiculturale, dar şi cadrelor didactice care predau limba română la clase cu elevi pentru care limba română nu este limbă maternă.

Veronica Șandor

Pornind de la dorința de a dezvolta competenţele pe comunicarea în limba română a elevilor aparținând minorităților naționale, am simțit nevoia  de organizare și implementare a unor activităţi extracurriculare ce îşi propun învăţarea funcţională a limbii române de către elevii care aparţin minorităților naționale. Organizarea acestui tip de concurs, reprezintă un bun exerciţiu lingvistic, în afara orelor alocate în orarul elevilor – Veronica Șandor

Competiția se va desfășura în două etape:

22 mai, ora 23.59 – termen limită pentru înscriere. În momentul înscrierii, elevii primesc și un text pe care trebuie să-l continue.

26 mai, ora 13.00 – concursul online pe Quizizz.com.

Vă puteți înscrie pe scoala.gornesti@gmail.com

Veronica Șandor este profesor de limba română și mentor în cadrul proiectului Educație formală și non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru” (cod MySmis 2014: 106443), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Această competiție a fost posibilă ca urmare a programului de subvenții derulat de Roma Education Fund Romania în cadrul proiectului mai sus menționat. Veronica a aplicat cu un mini-proiect și a câștigat. Banii vor fi folosiți pentru achiziționarea premiilor.

Cadrele didactice din proiect mai pot aplica pentru programul de subvenții – A3.6 Măsuri de sprijin al acţiunilor interculturale/incluzive şi stimularea performanţei cadrelor didactice în vederea dezvoltării capacităţii resurselor umane din şcolile ţintă –  doar până pe 15 iunie 2020.