Proiectul „Împreună pentru o viață mai bună”

Proiect :101343 Impreuna pentru o viata mai buna!

Beneficiar: ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA

Partener componenta Educatie : ROMA EDUCATION FUND ROMANIA

Componenta 1 – Dezvoltare Locala Integrata (DLI 360*) în comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome – Regiuni mai putin dezvoltate

Axa Prioritara – Incluziunea sociala si combaterea saraciei

Obiectiv general – scop proiect

Scaderea riscului de saracie si excluziune sociala pentru 620 de persoane care locuiesc in zone marginalizate in care exista populatie roma din comuna Varasti, judetul Giurgiu, prin realizarea si implementarea unor masuri destinate dezvoltarii locale integrate, centrate pe o abordare multisectoriala, coreland si asigurand complementaritea intre investitiile în infrastructura si cele destinate dezvoltarii capitalului uman.

In cadrul prezentului proiect REF Romania detine rolul de partener cu rol in implementarea componentei educationale: dezvoltare metodologii programe educationale si implementarea masurilor educationale pentru anteprescolari, prescolari, elevi clasa a IV-a, elevi clasa a VIII-a, mentorat didactic oferit cadrelor didactice, masuri de sprijin pentru copii in vederea participarii la actiunile proiectului

Proiectul isi propune sa abordeze simultan atat situatia copiilor de la nivelul comunei Varasti (in foarte multe din gospodariile membrilor comunitatii rome niciunul dintre acesti minori nu merge la gradinita, iar in ceea ce priveste situatia minorilor de vârsta cuprinsa între 7 si 14, aproape 40% din respondentii de etnie roma declara ca niciunul nu este înscris la scoala) cat si situatia adultilor care se confrunta cu probleme precum lipsa veniturilor, lipsa unor calificari, lipsa unui loc de munca (85,53 % din populatia activa nu are loc de munca) etc, interventiile fiind orientate catre gospodariile identificate ca fiind marginalizate.

Proiectul propus este integrat in Programul Operationl Capital Uman avand ca tinta valorizarea resurselor umane din comuna Varasti, judetul Giurgiu, intr-o maniera sustenabila, adaptata cerintelor societatii moderne prin asigurarea unor interventii integrate in domeniul educatiei, ocuparii fortei de munca, antreprenoriatului, locuirii, in domeniul social si medical, in domeniul acordarii de asistenta juridica si cel al nediscriminarii si multiculturalimului. Prin oferirea acestui pachet integrat se va asigura cresterea accesului la educatie si formare profesionala de calitate, stimularea ocuparii, reducerea saraciei si a excluziunii sociale, facilitarea accesului la servicii sociale si medicale, combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului, etape care converg spre atingerea obiectivului general POCU.

Proiectul se pliaza pe obiectivul specific 4.1. reducerea numarului de persoane aflate în risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate în care exista populatie apartinând minoritatii rome prin implementarea de masuri integrate, fiecare participant din cei 620 de membri ai grupului tinta, persoane aflate in deprivare materiala severa, fiind inclus in minim 2 masuri din cele vizate de proiect.

Participanti la masuri de educatie (activitatea 1):

• 100 de copii, esantionati astfel:

– 30 copii in categoria ante-prescolari

– 30 copii in categoria prescolari

– 20 de copii din clasa IV

– 20 de copii din clasa VIII

• 80 de membrii ai familiilor copiilor, care pot fi mame/tati /tutori/alti membri ai familiei

Rezultatele asteptate in urma implementarii proiectului, componenta educationala:

 • 1 metodologie program de gradinita pentru 30 de anteprescolari implementata
 • 30 copii de varsta ante-prescolara participanti la activitati educative
 • 30 de parinti / tutori participanti la Scoala Parintilor vor dobandi o intelegere superioara a modului de ingrijire a copiilor, de asigurare a sanatatii copiilor si de relationare interactiva cu copiii, a nevoilor educationale ale copiilor si vor sprijini participarea acestora la procesul de invatamant
 • 1 metodologie program de gradinita pentru 30 de prescolari implementata
 • 30 copii de varsta prescolara participanti la activitati educative utilizand materiale inovative de invatare
 • 30 de parinti participanti la Scoala Parintilor vor dobandi o intelegere superioara a modului de ingrijire a copiilor, de asigurare a sanatatii copiilor si de relationare interactiva cu copiii, a nevoilor educationale ale copiilor si vor sprijini participarea acestora la procesul de invatamant
 • 1 metodologie program SDS implementata
 • 20 copii de varsta scolara participanti la activitati educative utilizand materiale de invatare inovative vor avea sanse ridicate de a avea rezultate mai bune la invatatura
 • 10 de parinti participanti la Scoala Parintilor vor dobandi o intelegere superioara a modului de ingrijire a copiilor, de asigurare a sanatatii copiilor si de relationare interactiva cu copiii, a nevoilor educationale ale copiilor si vor sprijini participarea acestora la procesul de invatamant
 • 1 metodologie program SEI implementata
 • 20 copii de varsta scolara participanti la activitati educative utilizand materiale de invatare inovative vor avea sanse ridicate de a avea rezultate mai bune la invatatura
 • 10 de parinti participanti la Scoala Parintilor vor dobandi o intelegere superioara a modului de ingrijire a copiilor, de asigurare a sanatatii copiilor si de relationare interactiva cu copiii, a nevoilor educationale ale copiilor si vor sprijini participarea acestora la procesul de invatamant
 • Sesiuni de instruire a cadrelor didactice implementate
 • Mentorat didactic acordat cadrelor didactice
 • Dotari cu materiale educationale si echipamente realizate

Afis A3 final-min