REF, partener în proiectul Erasmus + „Cooperare Europeană pentru Incluziunea Romilor” (ECRI)

European Cooperation for Roma Inclusion / ECRI este un proiect european finanțat ERASMUS pe linia KA204 menit să dezvolte abilitățile de lobby social și instituțional adulților activi pentru a sprijini incluziunea comunităților de romi. ECRI a luat naștere în urma proiectului HOHO – Home Hospitality, finanțat de Erasmus + Youth and Sport Programme, mai exact în urma unei mobilități desfășurate în România și în Bulgaria, la care au participat asistenți pentru probleme de tineret. 

Roma Education Fund Romania va dezvolta în cadrul proiectului ECRI o metodologie de mentorat, respectiv un curs de formare inițială a mentorilor, cu certificare, destinat formatorilor și educatorilor din tările partenere, dar și mentorilor din comunitățile cu populație majortară de etnie romă. În acest sens, experții REF au inițiat o serie de interviuri cu diverse personalități de etnie romă, interviuri care vor sta la baza metodologiei de mentorat. Pentru a da o dimeniune reală acestei metodologii, experții implicați vor analiza atât mediul universitar (interviuri cu studenți, cadre didactice, tutori), cât și comunitățile dezavantajate cu populație majoritară romă, implicate în proiectele și campaniile REF Romania, plus alte medii sociale, artistice și culturale, cunoscute pentru implicarea lor în promovarea culturii și a valorilor rome.

Proiectul ECRI, care a început în 2019 și se va încheia în 2022, vine ca răspuns la politicile naționale față de comunitățile de romi. Politicile publice adresate comunităților de romi sunt în acest moment mult prea sectorizate, ceea ce duce la o rată scăzută de incluziune. Inspirat din practicile dezvoltate în Bulgaria, România și Germania, proiectul este menit să dezvolte procese inovatoare de formare în mai multe domenii, prin practica mentoratului.

În proiect sunt implicate organizații active în educația adulților, organisme consultative, universități, municipalități, centre sociale și culturale, agenții de consultanță pentru planificarea spațiului din Germania, Franța, Bulgaria și România. Partenerii –LE LABA – France, Asociația Grünbau, University of Plovdiv, Parada și Roma Education Fund – vor aplica instrumente pentru formarea mentorilor romi care vor deveni o legătură puternică între autoritățile locale și organizațiile private și comunitățile de romi.

Proiectul ECRI se va concentra pe dezvoltarea abilităților formatorilor care lucrează cu comunitățile de romi prin susținerea capacității lor de a asimila procesele de integrare intersectorială și prin invitarea autoritățile locale să coopereze în procesele de incluziune a comunităților de romi. 

  •