REF Romania a început un nou proiect “CONECTAT la EDUCAȚIE – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”

Comunicat de presă

Fundația Roma Education Fund Romania a început implementarea proiectului “Conectat la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate”, cod MySmis 138823, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman. Acesta se va derula pe o perioadă de 32 de luni.

Scopul proiectului este de a oferi suport educațional individualizat și sprijin psiho-social în vederea stimulării participării la educație pentru 270 de copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate din patru comunități aferente regiunilor Nord-Est și Centru prin intervenții integrate de învățare formală, non-formală și informală la nivelul educației și dezvoltării.

Grupul țintă este format din 270 de preșcolari și elevi din învățământul primar și gimnazial, din care cca 30 vor fi preșcolari, 120 elevi de nivel primar iar 120 vor fi elevi de nivel gimnazial. Dintre aceștia 50% sunt copii de etnie romă iar minimum 20% din numărul total sunt din mediul rural. În același timp, 130 de părinți, tutori, persoane care au în grijă acești copii fac parte din grupul țintă a proiectului.

            Prin activitățile propuse și rezultatele urmărite, proiectul va contribui la creșterea accesului la învățământ al copiilor și elevilor din medii cu probleme social-economice, afectați de o criză n dezvoltarea lor psiho-cognitivă dar și la creșterea capacității administrative a școlilor și, implicit, a instituțiilor incluse în proiect, care vor deveni astfel modele de bună practică în dezvoltarea și implementarea sistemului educțional incluziv integrat la nivel de unitate școlară.

Printre rezultatele previzionate menționăm:

  • 270 de copii și elevi mai bine pregătiți și susținuți din punct de vedere educațional dintre care 50% sunt de etnie romă
  • Patru Centre de Informare, Consiliere și Sprijin (CICS) pentru copii și părinți  
  • Activități inovative desfășurate în cadrul CICS prin intermediul sesiunilor de joacă pentru copii
  • Servicii de educație parentală oferite pentru minimum 130 de părinți/tutori/reprezentanți legali/ persoane în grija cărora au rămas copiii
  • Servicii de consiliere socială oferite pentru minimum 130 de părinți/tutori/reprezentanți legali/ persoane în grija cărora au rămas copiii

Proiectul “CONECTAT la educație – abordare integrată pentru copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate” – cod MySmis 138823 – este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Conținutul acestui material nu reprezintă, în mod obligatoriu, poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informații detaliate despre celelalte program cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. Valoarea totală a proiectului este 4.692.557,43 lei, iar valoarea cofinanțării UE este 3.988.673,80 lei.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să o contactați pe Ionela Cristea, Director de programe, 021. 2000. 600, ionela.cristea@romaeducationfund.ro.